INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Bohdan Szachno     

Bohdan Szachno  

 
 
Biogram został opublikowany w XLVI tomie Polskiego Słownika Biograficznego w latach 2009-2010.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Szachno Bohdan (1868–1955), prawnik, ziemianin, poseł do Dumy, działacz społeczny.

Ur. 14 X w rodzinnym majątku Józefowo (pow. dyneburski) w gub. witebskiej, był wnukiem Wiktora (ur. 1809), uczestnika powstań listopadowego i styczniowego, synem Bronisława i Kazimiery z Kamieńskich. Miał siostrę Marcelinę, zamężną z Józefem Koziełł-Poklewskim, lekarzem, oraz brata Mariana (1870–1923), dziedzica majątku Hoftenburg, członka Tow. Rolniczego w Witebsku, działacza POW, ożenionego z Marią z Montwiłłów.

Po ukończeniu niemieckiego gimnazjum klasycznego w Rydze S. od r. 1887 studiował prawo na uniw. w Dorpacie (obecnie Tartu). Był wtedy członkiem Konwentu korporacji studenckiej «Polonia» oraz polskiej organizacji patriotycznej, zarejestrowanej oficjalnie jako Stow. Miłośników Przyrody. Studia ukończył w r. 1892, uzyskując stopień kandydata na podstawie pracy Darowizna w prawie rosyjskim. Podjął następnie pracę kuratora gimnazjalnego w Dyneburgu (w l. 1893–1917 Dźwińsk). Od r. 1893 był tam zatrudniony w przedstawicielstwie Min. Majątków Państw. W r. 1898 zrezygnował z pracy państw. i osiadł w liczącym 5 tys. ha majątku Józefowo, zwanym Starym Zamkiem. Wzniósł tam w r. 1900 nowy budynek mieszkalny oraz założył ogród botaniczny z unikatowym zbiorem roślinności (drugim po ogrodzie botanicznym w Rydze), który stał się częstym celem wycieczek naukowych. Zgromadził też bibliotekę liczącą ok. 2 tys. tomów, w tym starodruki i rękopisy. Prowadził działalność społeczną; był sędzią honorowym sądu okręgowego w Dźwińsku, a także deputowanym (w l. 1901–11 przewodniczącym) Ziemstwa Dyneburskiego (Dźwińskiego). Należał do Tow. Rolniczego w Witebsku i w r. 1901 był jego delegatem z gub. witebskiej na wystawę rolniczą w Mińsku. W l. 1902–3 był członkiem dźwińskiego komitetu powiatowego, a w związku z narastającym kryzysem gospodarczym, także rady nadzwycz. ds. potrzeb i reformy produkcji rolnej przy Komitecie Gubernialnym Witebskim. Jako reprezentant gub. witebskiej wchodził od marca 1902 do r. 1919 w skład poszerzonej rady nadzorczej Tow. Wzajemnych Ubezpieczeń Rolnych w Mińsku. Był współorganizatorem w Dźwińsku (11–21 IX 1903) wystawy z okazji dwudziestopięciolecia witebskiego Tow. Rolniczego; został wówczas jego członkiem honorowym. W r. 1905 wszedł w skład Komitetu Gubernialnego Witebskiego.

W wyborach do I Dumy w marcu 1906 został S. obrany posłem z gub. witebskiej; w Dumie wszedł do Koła Terytorialnego Litwy i Białej Rusi. Nie wyróżniał się jako parlamentarzysta. Reprezentując poglądy zbliżone do działającego w Król. Pol. Stronnictwa Polityki Realnej, propagował w Kole jego program agrarny, m.in. sprzeciwiał się przymusowym wywłaszczeniom oraz sprzyjał naturalnej parcelacji i długoterminowym kredytom na powiększenie gospodarstw. Po rozwiązaniu I Dumy 8 VII t.r. był jednym z sygnatariuszy opublikowanej w „Kurierze Litewskim” (1906 nr 158) „Odezwy posłów Polaków z Litwy i Rusi”, krytykującej rząd Iwana Goremykina i wzywającej do udziału w przyszłych wyborach. Jako przedstawiciel gub. witebskiej uczestniczył w zjeździe delegatów polskich komitetów wyborczych z tzw. Ziem Zabranych (6–7 XII), na którym zadecydowano o utrzymaniu w przyszłej Dumie Koła Terytorialnego oraz ustalono prerogatywy dla przyszłych posłów. W styczniu 1907 został ponownie wybrany na posła do II Dumy z kurii ziemskiej w Dźwińsku, ale rozczarowany działalnością parlamentarną, odmówił przyjęcia mandatu. Od t.r. był prezesem Tow. Rolniczego w Dźwińsku i do r. 1912 sprawował także funkcję prezesa Rady Tow. Wzajemnego Kredytu Ziemian w Witebsku. Był w Witebsku sędzią honorowym sądu okręgowego. W r. 1909 nie zgodził się kandydować w wyborach ani do III Dumy, ani do Rady Państwa. Nadal uczestniczył w pracach Ziemstwa, m.in. t.r. skutecznie przeciwstawiał się finansowaniu przez samorząd ziemski wyłącznie szkół cerkiewnych. W pierwszych wyborach do ziemstw w r. 1911 został z kurii polskiej radnym Ziemstwa Pow. Dźwińskiego; z kandydowania na jego prezesa zrezygnował, natomiast w listopadzie 1912 objął w Ziemstwie przewodnictwo komisji oświatowej. Był członkiem Rady Ziemskiej Gub. Witebskiej, a w r. 1918 marszałkiem szlachty witebskiej.

W r. 1918 został S. mianowany naczelnikiem pow. dźwińskiego oraz wstąpił do Samoobrony Litwy i Białorusi. Od października 1919 do r. 1920 był z ramienia państwa polskiego pierwszym starostą w Brasławiu; dokonał wtedy scalenia linii kolejowej Dukszty–Opsa–Druja. W r. 1919 przeniósł się do Wilna. Był tam sędzią honorowym sądu okręgowego, członkiem zarządu Tow. Dobroczynności, wiceprezesem Banku Ziemskiego i od r. 1922 Polskiej Macierzy Szkolnej, prezesem Zjednoczenia Byłych Studentów Uniw. Dorpackiego oraz, również od r. 1922, Związku Ziemian Inflantczyków. Na Łotwie, w wyniku reformy rolnej, jego majątek został okrojony do 50 ha. Na początku t.r. złożył S. w Genewie w sekretariacie Ligi Narodów opracowany z Antonim Romerem memoriał w sprawie tej reformy. W r. 1923, po śmierci brata, sprzedał odziedziczony Hoftenburg. W r. 1926 wszedł w Wilnie do komisji historycznej komitetu, przygotowującego obchody 100-lecia Konwentu «Polonia». Od r. 1933 był członkiem zarządu wileńskiego Stow. im. Stanisława i Józefa Montwiłłów.

W chwili wybuchu drugiej wojny światowej mieszkał S. nadal w Wilnie. Od 12 X 1939 do r. 1940 był tam, m.in. podczas przejęcia miasta przez władze litewskie, ostatnim prezesem Banku Ziemskiego. W Wilnie przebywał także podczas okupacji sowieckiej i niemieckiej. Z tego czasu pochodzą jego wspomnienia Dorpat 18871892. Fragmenty pamiętnika pisanego w Wilnie w latach 19401945 (Arch. Archidiec. w W., zespół Konwent Polonia) oraz Dwa fragmenty pamiętnika pisanego w Wilnie w latach 19401945: Dorpat 18871892 i Jubileusz Konwentu 1928 w Wilnie („Konwent Polonia 1828–1999. Materiały do dziejów”, Oprac. Z. Augustowski, W. 1999). Po wojnie osiadł S. w Łodzi. Zmarł tamże 13 IX 1955, został pochowany na cmentarzu w dzielnicy Doły. Był odznaczony Orderem Odrodzenia Polski IV kl. (1926).

W małżeństwie zawartym w r. 1911 w Wilnie z Natalią z Ledóchowskich miał S. córkę Marię Kazimierę (ur. 1913), zamężną Łubieńską.

 

Biografii členov Gosudarstvennoj Dumy, Pet. 1906; Brzoza C., Stepan K., Posłowie polscy w parlamencie rosyjskim 1906–1917. Słownik biograficzny, W. 2001; Chwalewik, Zbiory pol.; Łoza, Czy wiesz, kto to jest?; – Aftanazy, Dzieje rezydencji, III; Albin J., Polski ruch narodowy na Łotwie w latach 1919–1940, Wr. 1993; Isakow S. G., Szor T. K., Związki uniwersytetu w Tartu ze sprawami polskiej kultury i państwowości w latach 1919–1940, w: Uniwersytet w Tartu a Polacy. Rola dorpatczyków w polskiej nauce, kulturze i polityce XIX i XX w., Red. S. G. Isakow, J. Lewandowski, L. 1999; Jurkowski R., Sukcesy i porażki. Ziemiaństwo polskie Ziem Zabranych w wyborach do Dumy Państwowej i Rady Państwa 1906–1913, Olsztyn 2009; tenże, Ziemiaństwo polskie Kresów Północno-Wschodnich 1864–1904. Działalność społeczno-gospodarcza, W. 2001; Paluszyński T., Walka o niepodległość Łotwy 1914–1921, W. 1999; Szpoper D., Sukcesorzy Wielkiego Księstwa. Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1904–1939, Gd. 1999; – Mineyko J., Wspomnienia z lat dawnych, Oprac. M. Wrede, M. Sierocka-Pośpiechowa, W. 1997; Romer E., Dziennik, Oprac. P. Łossowski, W. 1995 I–II; Ruszczyc F., Dziennik, Oprac. E. Ruszczyc, W. 1996 II; Skirmunt K., Moje wspomnienia 1866–1945, Oprac. E. Orlof, A. Pasternak, Rzeszów 1998; – „Kur. Lit.” 1906 nr 107; „Kur. Wil.” 1911 nr 128, 170, 182.

Agnieszka Kidzińska

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.