INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Bolesław Szczurkiewicz      Bolesław Szczurkiewicz, pokolorowana fotografia Stanisława Markiewicza.

Bolesław Szczurkiewicz  

 
 
1875-08-18 - 1933-09-23
Biogram został opublikowany w latach 2010-2011 w XLVII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Szczurkiewicz Bolesław (1875–1933), aktor, reżyser, dyrektor teatrów.

Ur. 18 VIII we Lwowie, był synem Eliasza (Eliasa) i Julii z domu Ballon. Miał braci: Kazimierza oraz Leona Alojzego (ur. 1880), od r. 1910 zasiadającego w Radzie Miejskiej Lwowa, w l. 1918–24 naczelnika wydz. gospodarczego Min. Poczt i Telegrafów, a w r. 1929 dyrektora administracyjnego Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu.

S. uczęszczał do szkół we Lwowie. Na wieczorze ku czci Juliusza Słowackiego wszedł 17 IV 1892 do założonego tamże komitetu dla powołania miejscowego Teatru Ludowego. Następnie został sekretarzem (1893) powstałego w tym celu Towarzystwa, a w zorganizowanej przez nie szkole uczył się aktorstwa u Emila Derynga. Debiutował w r. 1894. Po ukończeniu szkoły był w r. 1895 aktorem wędrownego Teatru Polskiego im. Aleksandra Fredry ze Stanisławowa, kierowanego przez Władysława Antoniewskiego (4 VIII t.r. w Krynicy zagrał służącego Marcina w „Stowarzyszeniu kobiet wyższych” Andrzeja Fredry). W sezonie 1896/7 występował w kilkudziesięciu miejscowościach zaboru pruskiego wraz z Teatrem Objazdowym na W. Ks. Pozn. i Prusy Zachodnie, zorganizowanym przez Eugeniusza Majdrowicza i Mieczysława Skirmunta. Dn. 15 VI 1897 w Teatrze Letnim w Krakowie (w Parku Krakowskim), ucharakteryzowany na posła Ignacego Daszyńskiego, zagrał w antysocjalistycznej sztuce „Kusiciele ludu” Teodora Kalitowskiego, wystawionej przez Tow. im. Stanisława Moniuszki (przekształcone przez Jana Reckiego z zespołu ze Stanisławowa); 17 VI t.r. Daszyński z grupą robotników doprowadził do zerwania przedstawienia. W sezonie 1897/8 został S. aktorem teatru w Łodzi, dzierżawionego przez Michała Wołowskiego; z zespołem tym występował wielokrotnie poza stałą siedzibą, m.in. w Warszawie. Następnie w sezonie 1898/9 był aktorem Teatru Bagatela w Warszawie, a kolejne dwa sezony (1899–1901) pracował w kierowanym przez Edmunda Rygiera teatrze w Poznaniu, uczestnicząc także w jego letnich objazdach. Występując w sezonie 1901/2 w teatrze łódzkim, 28 IX 1901 na otwarcie Teatru Wielkiego zagrał w „Marcowym kawalerze” Józefa Blizińskiego; krótko należał do zespołu objazdowego Bolesława Bolesławskiego. W sezonie 1902/3 Józef Kotarbiński zaangażował go do teatru krakowskiego do ról «charakterystyczno-komicznych»; S. wystąpił m.in. w rolach epizodycznych w „Dziadach” Adama Mickiewicza, „Balladynie” Słowackiego, „Wyzwoleniu” i „Warszawiance” Stanisława Wyspiańskiego oraz jako Chochoł w „Weselu” tego autora (reż. Adolf Walewski). Choć był obsadzany w rolach drugorzędnych, uznał ten sezon za najważniejszy w dotychczasowej karierze. Latem 1904 wystąpił gościnnie we Lwowie. Zaangażowany ponownie do Teatru Polskiego w Poznaniu za dyrekcji Rygiera, występował tam w sezonie 1904/5. Początkowo «kawalarz i wesołek z niezłym spustem gardlanym», z czasem «doszedł do dużej techniki»; pozostała w nim jednak «jakaś obojętność na oklaski i sukcesy» (A. Grzymała-Siedlecki).

Jesienią 1905 został S. aktorem objazdowego Teatru Dramatycznego, zorganizowanego przez Wandę Siemaszkową i w październiku t.r. wyjechał z nim na tournée do Mińska Lit., Pińska i Homla. Od listopada do grudnia wchodził w skład zespołu objazdowego, kierowanego przez Siemaszkową i Józefa Puchniewskiego; występował wtedy w Wilnie, Grodnie, Brześciu Lit. i Kownie, a po odejściu Siemaszkowej, w styczniu 1906, w Białymstoku. Od marca t.r. grał ponownie w trupie Puchniewskiego w Wilnie. Jesienią t.r. został aktorem i reżyserem pierwszego od r. 1864 stałego teatru polskiego w Wilnie, zorganizowanego przez Nunę Młodziejowską; 17 X 1906 uczestniczył w przedstawieniu inauguracyjnym w sali wileńskiego Ratusza. Dn. 8 XII t.r. zagrał Guślarza w „Dziadach” (reż. Józef Popławski), wystawionych w zaborze rosyjskim po raz pierwszy prawie w całości. Odtworzył w r. 1907 główne role w „Ijoli” Jerzego Żuławskiego (luty) i „Złotym runie” Stanisława Przybyszewskiego (sierpień). Gościnnie wystąpił w lipcu t.r. w Lwowskim Teatrze Ludowym Miłośników Sceny jako Jan Skrzynecki w „Warszawiance”. Dn. 10 XI w pokazanym po raz pierwszy w zaborze rosyjskim „Weselu” Wyspiańskiego (reż. Popławski) zagrał Chochoła, a 24 XII w prapremierze „Sędziów” tego autora (reż. Młodziejowska i Popławski) wystąpił jako Dziad. Z inicjatywy S-a zawiązano t.r. w Wilnie Tow. Popierania Sceny Polskiej. Na swoim benefisie 26 I 1908 wystąpił w „Szkole” Zygmunta Kaweckiego. Dn. 7 VIII t.r. poślubił Młodziejowską, po czym został współdyrektorem (formalnie «głównym administratorem») teatru w Wilnie. T.r. grał w komediach Aleksandra Fredry: w lutym Łatkę w „Dożywociu”, a we wrześniu Rejenta w „Zemście”. Wystawiona przez Szczurkiewiczów 12 VI 1909 „Lilla Weneda” Słowackiego w inscenizacji i z dekoracjami Ferdynanda Ruszczyca (reż. Popławski), przeszła do historii teatru polskiego. S. w lutym 1910 zagrał Jenialkiewicza w „Wielkim człowieku do małych interesów” Aleksandra Fredry (reż. Kazimierz Okornicki), lecz już 13 III t.r. oboje małżonkowie, zrujnowani finansowo prowadzeniem teatru, złożyli dyrekcję i wyjechali z Wilna.

W sezonie 1910/11 występował S. razem z żoną w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie. Zagrał wówczas m.in. Bielskiego w „Śmierci Iwana Groźnego” A. Tołstoja, Brzydkiewicza w „Żydach” Józefa Korzeniowskiego i Starostę Jana Sanockiego w „Zawiszy Czarnym” Słowackiego. Latem 1912 przebywał z żoną w Berlinie i Paryżu. T.r. wygrał konkurs na dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu; stanowisko to sprawował odtąd wspólnie z żoną. Dn. 6 IX Szczurkiewiczowie otworzyli sezon na poznańskiej scenie dramatycznej „Bolesławem Śmiałym”, wg prapremierowego układu Wyspiańskiego (reż. i rola główna Józef Sosnowski), a na scenie operowej 8 X „Mazepą” Adama Münchheimera. Dn. 19 X odbyła się w Teatrze Polskim premiera „Cyganerii warszawskiej” Adolfa Nowaczyńskiego w reżyserii S-a. Ambicją obojga dyrektorów było stworzenie w Poznaniu teatru dramatycznego w miejsce dotychczasowej sceny o charakterze raczej prowincjonalnym, z przewagą repertuaru muzycznego. W ciągu dwóch sezonów pokazano w Teatrze Polskim inscenizacje dramatów Wyspiańskiego, Słowackiego, Przybyszewskiego, W. Shakespeare’a, M. Maeterlincka, A. Strindberga i H. Ibsena. S. z żoną dokonali też modernizacji sceny, wprowadzając nowe oświetlenie i horyzont panoramiczny. W maju 1913 teatr poznański występował w Berlinie; na zaproszenie Tow. Młodzieży Polskiej odegrał „Zemstę”, a na zaproszenie Tow. Przemysłowców Polskich – „Dziady”. Ponownie wystąpili w Berlinie wiosną 1914; pokazano m.in. „Mazepę” Słowackiego, „Sędziów” Wyspiańskiego i „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry. Drugi sezon Teatru Polskiego w Poznaniu został zamknięty 30 IV t.r.

Wybuch pierwszej wojny światowej zastał S-a w Warszawie. Wobec zbliżania się frontu musiał jako obywatel austriacki ewakuować się do Rosji. Od września 1915 był w Moskwie aktorem w «działowym» Teatrze Polskim, zorganizowanym przez Bronisława Skąpskiego. W październiku t.r. podjął współpracę z powstałym miesiąc wcześniej moskiewskim tygodnikiem „Echo Polskie” Aleksandra Lednickiego. Po upadku «działówki» Skąpskiego zorganizował w Moskwie zespół p.n. Teatr Polski Narodowy, w którym był kierownikiem artystycznym i organizatorem przedstawień. Działalność rozpoczął 23 XI wystawieniem „Sędziów” i „Warszawianki” (reż. Stefan Jaracz). W repertuarze znalazły się: „Betlejem polskie” Lucjana Rydla (reż. Jaracz), „Dom otwarty” Michała Bałuckiego (reż. Władysław Lenczewski) oraz „Wicek i Wacek” Zygmunta Przybylskiego (reż. Jaracz), w których S. zagrał Klepackiego; pokazano też „Damy i huzarów” Fredry, w reżyserii S-a i z nim samym w roli Rotmistrza, a także „Ahaswera” Gabrieli Zapolskiej i „Śluby panieńskie”. Po upadku 15 II 1916 Teatru Polskiego Narodowego przeniósł się S. do Kijowa. Razem z żoną dołączył do Teatru Studya Stanisławy Wysockiej, w którym zapoznał się z metodą gry aktorskiej K. Stanisławskiego (zmodyfikowaną przez Wysocką). Wystąpił w spektaklach reżyserowanych przez Wysocką: „Upiorach” Ibsena (jako Pastor, 9 XI 1916), „Intruzie” Maeterlincka (14 XII 1916) oraz „Pannie mężatce” Korzeniowskiego (jako Major, 11 I 1917). Dn. 13 IV 1917 wszedł do tymczasowego zarządu utworzonego w Kijowie ZASP. Opuścił z żoną Kijów 21 II 1918 pociągiem Czerwonego Krzyża w transporcie liczącym ponad 500 osób; zapewne 2 III t.r. dotarli oboje do Lwowa, a w kwietniu wrócili do Poznania. S., po raz pierwszy od wyjazdu, wystąpił tam w Teatrze Polskim 21 VI w roli Korniłofa w „Tamtym” Zapolskiej we własnej reżyserii. Korzystając z doświadczeń kijowskich, wyreżyserował 25 VII „Świerszcza za kominem” wg Ch. Dickensa.

Dn. 20 VIII 1918 objął S. ponownie dyrekcję Teatru Polskiego w Poznaniu jako prywatny antreprener; w praktyce prowadził ją, jak dawniej, wspólnie z żoną. Sezon zainaugurował 3 X t.r., wystawiając pierwszy raz w Poznaniu „Kordiana” Słowackiego; w l.n. wprowadził na poznańską scenę kolejne dramaty poety: „Mazepę (1919), „Horsztyńskiego” (1920), „Lillę Wenedę” (1922), „Fantazego” (1924) i „Beatrix Cenci” (1927). Również po raz pierwszy w Poznaniu pokazał 26 XI 1918 „Wesele”; jak zwykle zagrał w nim Chochoła. W r. 1920 odbyły się prapremiery „Miasta” Przybyszewskiego (6 II) i „Ogrodu młodości” Tadeusza Rittnera (18 III, reż. Władysław Ryszkowski). Dn. 21 V t.r. w „Ponad śnieg” Stefana Żeromskiego (reż. Wysocka) rolę Rudomskiej zagrała gościnnie Wysocka, a 1 VII t.r. Siemaszkowa. W teatrze poznańskim występowali gościnnie także Michał Tarasiewicz i Jerzy Leszczyński. We wrześniu, po tzw. umiastowieniu, czyli przejęciu zarządzania scenami przez władze miasta, stworzono Teatry Miejskie (w ich skład wchodził Teatr Polski i scena dramatyczna Teatru Wielkiego), oddając ich dyrekcję S-owi i Romanowi Żelazowskiemu. Kontynuując linię programową, prezentowano nowe polskie sztuki: „Gorącą krew” Mieczysława Fijałkowskiego oraz „Księgę Hioba”, „Roztwór profesora Pytla” i „R. H. Inżynier” Brunona Winawera. Wystawili też: „Orlątko” E. Rostanda i „To, co najważniejsze” N. Jewreinowa. S. reżyserował „Papierowego kochanka” (1920) i „Ptaka” (1924) Jerzego Szaniawskiego, „Śluby panieńskie” (1921), „Bolszewików” Wacława Sieroszewskiego (1922) oraz „Sześć postaci scenicznych w poszukiwaniu autora” L. Pirandella (1924). Gościnnie występowali Antoni Fertner, Aleksander Zelwerowicz i Wojciech Brydziński. W dn. 30 IV – 6 V 1921 wziął S. udział w III Zjeździe Związku Dyrektorów Teatrów Polskich w Warszawie i został wybrany do zarządu Związku. Dn. 17 V 1924 uczestniczył także w VI Zjeździe Dyrektorów Teatrów Polskich. T.r. wystąpił w filmie „Odrodzona Polska” (reż. Zygmunt Wesołowski), a w r. 1928 zagrał rolę ojca w filmie „Szaleńcy” (reż. Leonard Buczkowski); oba zostały nakręcone przez lokalne wytwórnie poznańskie.

Gdy Rada Miasta zdecydowała w r. 1924 o zaprzestaniu przedstawień dramatycznych w Teatrze Wielkim, ze współdyrekcji zrezygnował Żelazowski i od początku sezonu 1924/5 kierował S. Teatrem Polskim samodzielnie. Reżyserował prapremiery: 17 X 1924 „Spadkobiercy” Grzymały-Siedleckiego i 24 II 1925 „Antychrysta” Karola Huberta Rostworowskiego. Dn. 17 IV 1926 obchodził jubileusz 30-lecia pracy artystycznej. Jesienią 1927 zatrudnił Wysocką jako główną reżyserkę i Emila Zegadłowicza jako kierownika literackiego; Teatr Poznański osiągnął wówczas wysoki poziom. Oskarżony 23 V 1928 przez recenzenta „Dziennika Poznańskiego” Jerzego Kollera, że 18 V nie skoordynował premiery „Kobiety 339-letniej” („Sprawy Makropulosa”) K. Čapka (reż. Wysocka) z odbywającymi się o tej samej porze odczytami Tadeusza Żeleńskiego-Boya i Marcela Bouterona, wyzwał dziennikarza na pojedynek; sprawa zakończyła się bezkrwawo, lecz „Dziennik Poznański” bojkotował przez pół roku teatr S-a. W r. 1929 przygotował S. teatr do Powszechnej Wystawy Krajowej, przeprowadzając remont gmachu. W czerwcu 1930 zakończył współpracę z Wysocką i Zegadłowiczem, a od r. 1931 prowadził teatr samodzielnie. Po cofnięciu dotacji poznańskiego magistratu ratował się finansowo, m.in. angażując Zelwerowicza jako aktora gościnnego i reżysera. Umiejętnie dobierał repertuar, starając się znaleźć równowagę między sztuką rozrywkową a klasyką polską i światową; jego szczególną ambicją były nadal inscenizacje polskiego dramatu współczesnego. Reżyserował prapremiery: „Ich synowej” Grzymały-Siedleckiego (5 XII 1931) oraz „U mety” Rostworowskiego (21 IV 1932); często gościł w teatrze autorów wystawianych sztuk. Dbał też o zapewnienie ciągłości pracy aktorów, z których wielu wiązało się z Poznaniem na dłużej. «Miał w sposobie bycia coś z dobrotliwego feudała, który posiadając absolutną władzę nad swymi poddanymi otacza ich jednocześnie ojcowską opieką» (J. Kreczmar). Z powodu astmy nieczęsto pokazywał się na scenie, ale każda jego rola była starannie przygotowana, jak np. Proboszcz w „Proboszczu wśród bogaczy” P. Chaine’a i A. de Lorde’a (1925, reż. Janusz Nowacki), tytułowy bohater w „Judaszu z Kariothu” (1925, reż. własna), Ojciec w „Niespodziance” Rostworowskiego (1929, reż. własna), czy Major w „Pannie mężatce” (1926, reż. własna).

Od jesieni 1932 dzielił S. dyrekcję teatru z Teofilem Trzcińskim; wkrótce jednak popadł z nim w konflikt. W listopadzie t.r. występował gościnnie w teatrze w Bydgoszczy. W lutym 1933, po siedemnastu latach kierowania Teatrem Polskim, zrzekł się jego prowadzenia, pozostawiając placówkę Trzcińskiemu. W marcu 1933 wyjechał na leczenie do Zakopanego. Zmarł 23 IX 1933 w Zakopanem, został pochowany 26 IX na cmentarzu Nowym przy ul. Nowotarskiej, a 9 XI, po ekshumacji, spoczął na cmentarzu św. Marcina przy ul. Bukowskiej w Poznaniu. W czasie okupacji niemieckiej, w związku z likwidacją cmentarza, 21 V 1942 ciało przeniesiono na cmentarz Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. Spokojnej. W grudniu 1959 został pochowany na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha, we wspólnym grobie z Młodziejowską i Franciszkiem Ryllem (kw. IV).

Małżeństwo S-a z Młodziejowską (zob. Młodziejowska, zamężna Szczurkiewiczowa Nuna) było bezdzietne.

Imieniem Nuny i Bolesława Szczurkiewiczów nazwano ulicę w Poznaniu (w dzielnicy Ławica).

 

Fot. w: B. Raczyńskich, sygn. 2401/I–IV, 2402/II 3 (prywatne i w rolach z l. 1906–32), Pracowni Ikonogr. B. Uniwersyteckiej w P., Muz. Teatr. w W., „Scena i Sztuka” 1910 nr 12; Karykatury na pocztówce Stefana Sonneweldta z r. 1911 w B. Raczyńskich, sygn. 4165, przez Zygmunta Szpingiera w: „Salon Liter.” 1922 z. 1; – Cmentarz Zasłużonych na Wzgórzu Świętego Wojciecha w Poznaniu, Red. M. A. Smoczkiewiczowa, R. Linette, P. 1927; Katalog rękopisów teatralnych Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, W.–P. 1990; Łoza, Czy wiesz, kto to jest?; Monografia bibliograficzna, Oprac. M. Stokowa, w: Wyspiański S., Dzieła zebrane, Kr. 1968 XV cz. 3–4; Słown. Teatru Pol., (bibliogr., ikonogr., fot.); Solarska-Zachuta A., Repertuar teatru krakowskiego 1899–1905, W. 1979; Wojtkowski, Bibliogr. historii Wpol., I; Wpol. Słown. Biogr., (bibliogr.); – Białynia Chołodecki J., Zakładnicy miasta Lwowa w niewoli rosyjskiej 1915–1918, Lw. 1930; Dąbrowski B., Na deskach świat oznaczających, Kr. 1977 I (fot.); Dzieje teatru polskiego, Red. T. Sivert, W. 1987 IV cz. 1; Guderian-Czaplińska E., Album teatralne, P. 2003 s. 17–30 (fot.); taż, Teatralna Arkadia, P. 2004 (fot.); Hendrykowska M., Hendrykowski M., Film w Poznaniu i Wielkopolsce 1896–1996, P. 1996 (fot.); Horbatowski P., Polskie życie teatralne w Kijowie w latach 1905–1918, Kr. 2009 s. 185, 189; Iwaszkiewicz J., Teatralia, W. 1983 s. 43; Kędzierski C., Teatr polski w ogrodzie Potockiego w Poznaniu 1875–1925, P. 1925 (fot.); Korzeniowski M., Za Złotą Bramą, L. 2009; Marczak-Oborski S., Teatry poznańskie w dwudziestoleciu międzywojennym, „Pam. Teatr.” 1988 z. 1–2 s. 224–8; Michalik J., Dzieje teatru w Krakowie. W cieniu teatru miejskiego, Kr. 1987; Romanowski A., Młoda Polska wileńska, Kr. 1999; Wilski Z., Polskie szkolnictwo teatralne 1811–1944, Wr. 1978; tenże, Wielka tragiczka, Kr. 1982; Wosiek M., Historia teatrów ludowych, Wr. 1975; – Estreicher K., Flach J., Sprawozdania Komisji Teatralnej w Krakowie 1893–1911, Oprac. D. Poskuta-Włodek, W. 1992; Grzymała-Siedlecki A., Świat aktorski moich czasów, W. 1973; Kreczmar J., Notatnik aktora, W. 1966; Limanowski M., Duchowość i maestria, W. 1992; Ruszczyc F., Dziennik, część pierwsza, W. 1994; Wspomnienia aktorów (1800–1925), W. 1963 II; Wysiński K. A., Związek Artystów Scen Polskich 1918–1950, W. 1979; – „Echo Muzycz., Teatr. i Artyst.” 1895 nr 620; „Głos Narodu” 1901 nr 194; – Nekrologi z r. 1933: „Dzien. Pozn.” nr 221, „Gaz. Warsz.” nr 296; – AP w P.: Zespół nr 3193 (Tow. Miłośników M. Poznania), sygn. 24, 25; Arch. Artyst. i B. Teatru im. Juliusza Słowackiego w Kr.: Afisze; B. Raczyńskich: Koresp., dok. rodzinne S-a, m.in. odpis aktu chrztu z paraf. św. Mikołaja we Lw. z 31 VIII 1875, sygn. 2401/I–IV, odpis aktu zgonu z USC w Zakopanem, sygn. 2437; B. Uniwersytecka w P.: Mater. dot. S-a; Paraf. rzymskokatol. p. wezw. Świętej Rodziny w Zakopanem: Liber mortuorum, t. 3 pozycja 275 nr 135; Paraf. rzymskokatol. p. wezw. Zmartwychwstania Pańskiego w P.: Księga cmentarna, s. 105 (kopia w AP w P.); – Informacje Wiesława Wójcika z Kr. oraz Leszka Krajkowskiego z P.

Ewa Guderian-Czaplińska i Roman Włodek

 

 
 

Powiązane zdjęcia

   

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.