INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 (Petronela) Helena Kirkorowa (z domu Majewska, 2.v. Piórowa)      "Portret Heleny z Majewskich Kirkorowej, zesłanki syberyjskiej" Aleksandra Sochaczewskiego, frag. obrazu z 1890 roku.

(Petronela) Helena Kirkorowa (z domu Majewska, 2.v. Piórowa)  

 
 
1828-05-23 - 1900-01-05
Biogram został opublikowany w latach 1966-1967 w XII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Kirkorowa 2. v. Piórowa z Majewskich Petronela Helena (1828–1900), aktorka wileńska i krakowska, działaczka powstania 1863 r. Ur. 23 V w Starej Wsi w pow. rawskim, córka Ignacego Majewskiego, dzierżawcy dóbr, i Ludwiki z Wierzbickich, miała jednego brata, oficera armii rosyjskiej. Ukończyła Szkołę Dramatyczną w Warszawie. Karierę teatralną rozpoczęła w r. 1843 w Wilnie, gdzie grała do r. 1846, występując gościnnie również w Druskiennikach. Dobre warunki sceniczne i szerokie możliwości aktorskie pozwoliły jej kreować z powodzeniem rozmaite role, od tragicznej Julii w „Romeo i Julia” W. Szekspira do naiwnego Józefka w „Niedorostku” D. J. Fonwizina i Pazia w „Henryku III” A. Dumasa (ojca). Grała swobodnie, głos miała giętki, modulowany, ale śpiewała nieszczególnie. Po wyjściu za mąż za publicystę i archeologa Adama Honorego Kirkora opuściła scenę. Przyjmując teraz w swym domu licznych gości ze sfer literacko-naukowych, poznała m. in. dziennikarza Wacława Przybylskiego i pisarza Ludwika Kondratowicza (Władysława Syrokomlę), którzy mieli zaważyć na jej dalszym życiu. Egzaltowana, obdarzona żywym temperamentem, nawiązała z Syrokomlą romans, który spowodował, że K. opuściła dom męża w grudniu 1857 r., by nigdy do niego nie wrócić. Przeniosła się do Krakowa, gdzie zamieszkała z owdowiałą matką. Tu zaangażowana została w teatrze Juliusza Pfeifra. Już 5 II 1858 r. wystąpiła w sztuce V. Hugo „Angelo Malipieri” w roli Tysbe, zdobywając wielki sukces. K. występowała odtąd stale w rolach głównych. Razem z trupą wyjeżdżała na gościnne występy do Poznania, Kalisza, Konina, Lublina, Łodzi i Piotrkowa. W połowie 1858 r. spotkała się w Poznaniu z Syrokomlą. Spotkanie to wywołało nową falę plotek. Syrokomla pojechał za K-ą również do Piotrkowa, gdzie mieli spotkać się po raz ostatni. Zawiadomiony o ciężkiej chorobie ojca Syrokomla musiał wyjechać. W ślad za nim K. wysłała list, którym zerwała dotychczasowe stosunki. Przyczyna zerwania nie jest znana. Syrokomla popadł w depresję, z której nie podniósł się aż do śmierci w r. 1862. K. grała jeszcze w Krakowie ok. półtora roku, będąc wciąż ulubienicą publiczności. Występowała m. in. jako księżniczka słucka w dramacie historycznym „Możnowładcy i sierota”, napisanym na jej benefis przez Syrokomlę już po zerwaniu, jako Amelia w „Mazepie” J. Słowackiego, Adrienne Lecouvreur w dramacie F. Scribe’a i E. Legouvé. K. Estreicher pisze, że jej gra wyróżniała się «wielką naturalnością, spokojem i cieniowaniem». W Krakowie miała liczne grono wielbicieli swego talentu i urody. Poznała tam m. in. poetę Tadeusza Komara, późniejszego działacza lewicy czerwonych. Poróżniwszy się z Pfeifrem (zwolennikiem gry deklamacyjnej) opuściła scenę krakowską.

W połowie 1860 r. K. przyjechała z matką do Warszawy, gdzie jednak nie zaangażowała się do teatru. Włączywszy się do przedpowstaniowego ruchu patriotycznego zawarła szereg znajomości i przyjaźni z osobami ze środowiska inteligencko-drobnomieszczańskiego, z którymi potem miała współpracować w konspiracji. Były to m. in. Maria Płachecka i krawcowa Franciszka Kryt. Spotykała się z działającym wówczas w Warszawie Komarem, który uciekając z Warszawy po aresztowaniu J. Dąbrowskiego zostawił u niej swój rewolwer i papiery. W powstaniu 1863 r. brała udział jako kurierka i agentka Rządu Narodowego. Jeździła za granicę, do Krakowa i Wilna, przewożąc pieniądze, depesze i polecenia ustne. Jej mieszkanie przy ul. Piwnej było jednym z konspiracyjnych punktów Organizacji Narodowej. Przez jakiś czas mieszkali u niej: Jan Koziełł-Poklewski, kolejno referent Wydziału Wojny Rządu Narodowego, i komendant wojskowy miasta, oraz dr Karol Przybylski, brat wileńskiego znajomego K-owej, Wacława, przez którego utrzymywała kontakt z kierownictwem powstania. On to powierzył jej opiece Romualda Traugutta; wynajął w tym celu przy ul. Smolnej 5-pokojowe mieszkanie, do którego 1 XI 1863 r. wprowadzili się: K. z matką i kilkuletnim chłopcem-wychowankiem oraz Traugutt pod nazwiskiem Michała Czarneckiego. Jako łączniczki przydzielono jej Płachecką i Barbarę Guzowską, od których odbierała papiery dla Traugutta oznaczone trzema krzyżykami; tą samą drogą wysyłała jego polecenia, rozkazy i instrukcje. Do mieszkania K-ej przychodzili główni współpracownicy Traugutta, a ponadto znajomi i krewni pracujący w organizacji.

Masowe aresztowania w zimie 1864 r. i energiczne śledztwo doprowadziły władze carskie do ośrodka dyspozycyjnego powstania. W marcu i na początku kwietnia znaleźli się w cytadeli i na Pawiaku najbliżsi współpracownicy Traugutta. W nocy 10 IV aresztowany został Traugutt, natomiast K. na razie nie zadenuncjowana i nie poddana rewizji, zdążyła jeszcze oddać papiery Traugutta Franciszce Kryt, z poleceniem przekazania ich dalej. Następnej nocy, tj. 11 IV, została K. zaaresztowana (na skutek zeznań K. Przybylskiego), ale przeprowadzona u niej rewizja niczego już nie ujawniła. K. badana na Pawiaku zachowała postawę godną i nieugiętą. W trosce o losy Traugutta popełniła jednak nieostrożność. Wysłała przez żołnierza list do matki z prośbą o ratowanie «p. Michała» i o ostrzeżenie osób skompromitowanych w śledztwie. List ten doszedł do Komisji Śledczej, powodując aresztowanie m. in. matki i F. Kryt. Ostatnia, załamawszy się w śledztwie, zeznała, iż wzięła od K-ej papiery, które na jej polecenie przekazała nieznajomej osobie. W toku badań wyszły na jaw inne funkcje byłej aktorki, do których oskarżona jednakże nie przyznawała się. Wtrącona do lochu siedziała obok Traugutta, z którym komunikowała się telegrafem więziennym. Sprawę K-ej Komisja Śledcza dołączyła do procesu Traugutta i członków Rządu Narodowego (matka trzymana w więzieniu do 8 VI została zwolniona i oddana pod tajny dozór policyjny). Po zakończeniu śledztwa K-ą przewieziono do cytadeli, a 19 VII Sąd Wojenny Polowy skazał ją na osiedlenie na Syberii, z pozbawieniem wszystkich praw. Dn. 30 VII Audytoriat Polowy podniósł karę do 8 lat ciężkich robót na Syberii. Namiestnik T. Berg wyrok konfirmował. Dn. 10 VIII wywieziona została na Syberię. Pracowała w warzelniach soli w Usolu. Wkrótce po jej wywiezieniu z Warszawy Kirkor uzyskał rozwód i ożenił się po raz drugi. Po amnestiach z l. 1866 i 1867 K. zamieszkała w Irkucku, gdzie próbowała występować w teatrze, lecz próby nie powiodły się głównie z powodu trudności językowych. Tam wyszła za mąż za zesłańca z Mohilewszczyzny Antoniego Pióro-Dębińskiego. Odbywszy karę Piórowie osiedlili się na Mohilewszczyźnie. Piórowa utrzymywała bliskie stosunki z córką Jana Jeziorańskiego, żoną kuzyna Pióry – Stanisława Romeyko. Po owdowieniu mieszkała w Witebsku, gdzie zmarła 5 I 1900 r.

 

Fot. w Muz. Wojska Pol. w W. (zbiory A. Kręckiego, nr 4113/1290, 4113/1291, 4113/1292 z krótkim życiorysem, 4113/1293; – Berg M., Zapiski o powstaniu polskim 1863 i 1864 roku, Kr. 1900 III 313; Bielak F., Skreślenia cenzora austriackiego w dramacie Syrokomli, „Silva Rerum” 1927 nr 4; Dubiecki M., Romuald Traugutt i jego dyktatura podczas powstania styczniowego, Kijów 1911 s. 132 n.; Dybowski W., O Syberii i Kamczatce, Lw. 1899; Estreicher K., Teatra w Polsce, Kr. 1876 II; Estreicherówna M., Życie towarzyskie i obyczajowe Krakowa w latach 1848–1863, Kr. 1936 I; Kirkor S., Od Syrokomli do Traugutta. Tragiczna dola H. K-ej, „Wiadomości” (Londyn) 1962 nr 873/4; tenże, Na Syberii. Dalszy przyczynek do historii życia Heleny Kirkorowej, tamże 1965 nr 1029/30; Kozłowski K., Z dziejów sceny polskiej w Łodzi, Scena polska w Łodzi 1844–1901, Ł. 1901 s. 12; Przyborowski, Dzieje 1863 r., V 238; Weterani 1863 r. W sześćdziesiątą rocznicę powstania, Pod red. J. A. Święcickiego, W. 1923; – Cederbaum H., Powstanie styczniowe; Dybowski B., Pamiętnik… od roku 1862 zacząwszy do roku 1878, Lw. 1930; Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia. Przygotowali do druku M. Janik i F. Kopera, Kr. 1934 II; Proces R. Traugutta, I–IV; – „Czas” 1858 nr 135, 146; „Gaz. Kaliska” 1900 nr 32; „Gaz. Teatr.” 1843 nr 54, 55; „Kur. Warsz.” 1858 nr 323, 1859 nr 225; – AGAD: Audytoriat Polowy Wojsk w Królestwie Polskim, nr 1266, 1268–1270, Zarząd Generał-Policmajstra w Królestwie Polskim, nr 4; Akta paraf. w Białej Rawskiej: Metryka urodzenia; IS PAN: Słownik biograficzny teatru polskiego (mszp.).

Franciszka Ramotowska

 

 

Powyższy tekst różni się w pewnych szczegółach od biogramu opublikowanego pierwotnie w Polskim Słowniku Biograficznym. Jest to wersja zaktualizowana, uwzględniająca opublikowane w późniejszych tomach PSB poprawki i uzupełnienia.  

 

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.