INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Józef Markowski h. Bończa      Mowa Jasnie Wielmoznego Jmci Pana Markowskiego Stolnika Mielnickiego Posła Podlaskiego na Proiekt o Powinności y Władzy Rady Nieustaiącey, dnia 23. Września 1776. Roku na Sessyi Miana - w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie - źródło kopii cyfrow

Józef Markowski h. Bończa  

 
 
Biogram został opublikowany w 1975 r. w XX tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Markowski Józef h. Bończa (zm. 1790), chorąży mielnicki, poseł na sejmy, konsyliarz Rady Nieustającej. Pochodził prawdopodobnie z rodziny mieszkającej w woj. podolskim. W r. 1766, już jako cześnik mielnicki posłował na sejm z ziemi mielnickiej. W czasie obrad wyznaczony był do kontroli rachunków Komisji Skarbu Kor. i do komisji, której powierzono zadanie rozłożenia i wyegzekwowania opłat na utrzymanie regimentu z dóbr ordynacji ostrogskiej. W r. 1770 został podstolim mielnickim. W r. 1776 jako stolnik reprezentował ziemię mielnicką na sejmie i 23 VIII t. r. podpisał akt konfederacji. Na sesji 28 VIII 1776 żądał dopuszczenia do rugów posłów podwójnych sejmików, wykluczonych przez sancitum konfederacji sejmowej, i skarżył się, że marszałek sejmu odmówił mu prawa głosu na pierwszych sesjach. Dn. 5 IX w związku z projektem prawa o sądzie sejmowym opowiedział się za tym, aby każdy obywatel mógł odtąd pozywać do tego sądu bez uprzedniej rezolucji Rady Nieustającej (RN). Dn. 6 IX t. r., wbrew swej poselskiej instrukcji zredagowanej po myśli opozycji i żądającej skasowania RN, postulował jedynie ograniczenie jej władzy i przestrzegał przed niebezpieczeństwem nadania jej mocy tłumaczenia ustaw. Dn. 23 IX krytykował dotychczasową działalność RN i sprzeciwiał się rozszerzeniu jej kompetencji kosztem władzy ministrów. Na sesjach 7 i 11 X t. r. postulował znaczne podwyższenie pensji konsyliarzom RN, twierdząc, że w przeciwnym wypadku będą oni korzystać z zasiłków oferowanych przez państwa ościenne. Na sesji 15 X t. r. podał projekt przysięgi dla deputowanych do kontrolowania czynności RN; projekt ten został przyjęty.

W r. 1778, już jako chorąży mielnicki, został posłem z woj. podolskiego. Wyznaczony został jako «deputowany do konstytucji». Na sesji 30 X t. r., analizując działalność RN w minionym dwuleciu, zgłosił swoje zastrzeżenia wobec jej decyzji i podał projekt anulowania niektórych rezolucji. W r. 1780 zasiadał w sejmie z ziemi mielnickiej. Został (92 głosami) wybrany do RN (na kadencję 1780–2). Wyznaczono go z sejmu jako «deputowanego do konstytucji». W burzliwej dyskusji na temat działalności Tyzenhauza i Komisji Skarbu Litewskiego należał do przeciwników podskarbiego, ale zajmował stanowisko umiarkowane. Był też wnioskodawcą przyjętej jednomyślnie przez sejm z 28 X „Deklaracji o Komisji Skarbowej W. X. Lit.”. Dn. 3 XI t. r. skrytykował będący w deliberacji projekt dotyczący weksli i przedstawił swój własny. Dn. 6 XI t. r. opowiadał się za ograniczeniem liczby indygenatów i nobilitacji. Na tej samej sesji wyraził pogląd, że handel solą winien się znaleźć w gestii komisji skarbowych.

Na sesji RN (1 i 5 III 1782) domagał się, wraz z S. Lubomirskim, I. Potockim i in., uwolnienia bpa K. Sołtyka i doradzał natychmiastowe «umorzenie akcji Bogu, królowi i krajowi obrzydłej». Powołując się na świadectwo listów biskupa, powątpiewał w jego chorobę umysłową. Winę za popełniony gwałt skłonny był zresztą przypisywać raczej komendzie krakowskiej i kapitule niż Departamentowi Wojskowemu. W r. 1787 M. z polecenia króla pośredniczył w kompromisowym uregulowaniu wzajemnych pretensji Borowskich (szlachty podlaskiej) i kasztelana Ożarowskiego. O pomyślnych rezultatach swojej misji (m. in. uratował Ożarowskiego od wieży) donosił królowi w liście pisanym z Bielska 16 VI 1787. W r. 1789 przewodniczył komisji wyznaczonej w celu ustalenia wysokości podatku z dóbr ziemskich w ziemi mielnickiej.

Należy przypuszczać, że przed r. 1776 M. nabył jakieś dobra w ziemi mielnickiej. Wiadomo, że przed r. 1770 należała do niego i jego żony królewszczyzna (folwark Zamianowe) w ziemi bielskiej (Podlasie). Po swoich rodzicach odziedziczył zapewne dobra Żeniszkowice w woj. podolskim (pow. latyczowski); po jego śmierci stały się one własnością synów. M. zmarł przypuszczalnie w pierwszej połowie 1790 r. (wakujące po nim chorąstwo mielnickie otrzymał 16 VI 1790 I. Kuczyński). Żonaty z Rozalią Skrzyńską, miał dwóch synów: Walentego (ur. 1774) i Feliksa (ur. 1776), oraz trzy córki.

 

Estreicher, (podane daty ramowe życia M-ego dotyczą innej osoby); Uruski; – Konopczyński W., Geneza i ustanowienie Rady Nieustającej, Kr. 1917; Korzon T., Zamknięcie dziejów wewnętrznych Polski za Stanisława Augusta, Lw. 1899 s. 22; Kościałkowski S., Antoni Tyzenhauz, Londyn 1971 II; Michalski J., Sarmatyzm a europeizacja Polski w XVIII wieku, w: Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej, W. 1973; Polska, jej dzieje i kultura, W. (1928) II 273; Rudnicki K., Biskup Kajetan Sołtyk, Kr.–W. 1906; – Diariusz sejmu 1766 r., [druk, s. nlb] (B. Uniw. Warsz. sygn. 28.20.4.74); Diariusz sejmu… 1776, W. 1776 s. 15, 18, 19, 62, 76, 77, 176–8, 249–51, 292, 318, 343; Diariusz sejmu… 1778, W. 1779 s. 3, 15, 36, 45, 158, 159, 181, 212, 213; Diariusz sejmu… 1780, W. 1780 s. 8–10, 26, 165, 224, 302, 303, 407, 409, 410, 414, 415, 419, 424, 432, 433, 439, 441; Kalendarz Warsz. na rok przestępny 1760; Vol. leg., Wyd. 2., VII 188, 215–17, VIII 528, 535, 581, 582, 590; – „Dzien. Handl. i Ekon.” R. 4: 1789 cz. 5 i 6 (maj, czerwiec) s. 261; „Gaz. Warsz.” 1790 nr 48; – AGAD: AKP nr 203 k. 355, 355v., nr 204, k. 227v., 241v.; B. Czart.: rkp. nr 925 k. 212, 213, nr 927 k. 321; B. Kórn.: rkp. 915 (sumariusz królewszczyzn z 1770 r.) s. 110; B. KUL: rkp. nr 72 (1) k. 107v., 184, nr 72 (2) k. 565, 666; B. Narod.: rkp. III–6684 (rękopiśmienne mowy M-ego z 1 i 5 III 1782 – na sesjach RN) k. 79v.–81, nr IV–6686 k. 11, 11v., 17; B. Ossol.: rkp. I–4694 k. 10–12, 78 i in.

Ryszard Chojecki

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.