INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Kazimierz Leon Schwerdtmann (Schwertman, Szwertman)  

 
 
1693-03-04 - 1760-04-06
Biogram został opublikowany w latach 1995-1996 w XXXVI tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Schwerdtmann (Schwertman, Szwertman) Kazimierz Leon (1693–1760), burmistrz Torunia. Ur. 4 III w Poznaniu, był synem Michała Szwertmana, rajcy i kamlarza (szafarza) poznańskiego. Rodzina ta zaliczała się do poznańskiego patrycjatu i używała formy nazwiska Szwertman.
S. pobierał nauki w Poznaniu, być może u jezuitów. Po r. 1705 był paziem króla Stanisława Leszczyńskiego. W drugim dziesięcioleciu XVIII w. towarzyszył w podróży do Włoch nie znanemu z imienia członkowi rodziny Tarłów, a po powrocie do Polski znalazł zatrudnienie przy organizacji polsko-saskiej poczty królewskiej. Później przeszedł do pracy w administracji Skarbu Kor. i przed r. 1724 został sekretarzem komory celnej w Nieszawie.
W związku ze zmianami we władzach Torunia po zaburzeniach wyznaniowych w r. 1724 wszedł S. w skład toruńskiej Rady Miejskiej dn. 14 XII t.r., na mocy dekretu sądu asesorskiego nakazującego dopuszczenie katolików do władz miejskich Torunia. Objął wówczas funkcję wójta przedmiejskiego i pełnił ją do r. 1727, kiedy to został sędzią staromiejskim. W październiku 1726 szlachta wybrała go na asesora sądowego sądu ziemskiego chełmińskiego. W l. 1728–30 procesował się w Poznaniu o kamienicę tzw. Szwertmanowską w rynku, pozostałą po jego zmarłym krewnym Jakubie Szwertmanie. S. bardzo szybko zaaklimatyzował się w środowisku toruńskim. Nawiązał bliskie kontakty z elitą protestanckiego mieszczaństwa i próbował łagodzić napięte stosunki między luteranami a katolikami. Rajca katolicki Jakub Kazimierz Rubinkowski zarzucał mu ustępliwość wobec protestantów i złożył w r. 1729 przeciw niemu manifest w grodzie kowalewskim. Oskarżył też S-a przed sądem biskupim w Chełmży, że jest «malowanym» katolikiem. Na dworze królewskim doceniono jednak mediacyjne talenty S-a i dn. 24 II 1728 powierzono mu urząd królewskiego burgrabiego w Toruniu. W r. 1731 ponownie został S. sędzią staromiejskim. W marcu 1732 jako jedyny z katolików wszedł w skład deputacji władz miejskich Torunia wysłanej na dwór królewski, by zabiegać tam o złagodzenie niektórych postanowień antytoruńskiego dekretu z r. 1724. Podczas wyborów z 7 V 1732 został burmistrzem, otrzymał także nominację Augusta II na burgrabiego. Od t.r. 18 razy pełnił urząd burgrabiego, a 7 razy prezydenta (w l. 1735, 1748 i 1756 sprawował obie te funkcje jednocześnie).
Dn. 31 XII 1733 wraz z rajcą Szymonem Weissem wysłano S-a do przebywającego w Gdańsku króla Stanisława Leszczyńskiego. S. zabiegał u niego o zmniejszenie ciężarów nałożonych na Toruń przez prostanisławowską konfederację grudziądzką. Wobec zmiany sytuacji politycznej w Polsce i uzyskania przewagi przez wspieranego przez wojska rosyjskie Augusta III, stanął S. na czele specjalnej deputacji wysłanej w grudniu 1734 z Torunia do Warszawy. Na audiencji z 19 XII t.r. zapewniono Augusta III o wierności miasta wobec jego osoby. Dn. 6 IV 1735 uzyskał S. od króla honorowy tytuł «eques auratus» oraz złoty łańcuch z królewską podobizną. Od schyłku l. trzydziestych XVIII w. przewodził grupie toruńskich rajców katolickich skłonnych do kompromisu i do zgodnego współdziałania z luterańską większością władz miejskich. Prymas Krzysztof Antoni Szembek w r. 1743 dwukrotnie obligował S-a do przeciwstawienia się podjętej przez toruńskich protestantów budowie nowego kościoła (zboru). S. zachowywał jednak w tej sprawie wyraźną powściągliwość. W r. 1744 bezskutecznie zabiegał u Augusta III o wakującą królewszczyznę Wielką Łąkę w woj. chełmińskim. W marcu 1760 w obszernym piśmie skierowanym do ministra Henryka Brühla bronił burmistrza Chrystiana Klosmanna przed zarzutami o nielojalność wobec dworu. Dzięki pośrednictwu S-a udało się całą sprawę załagodzić.
Zdaniem współczesnego mu kronikarza bernardyńskiego S. «u wszystkich podejrzany jest co do wiary katolickiej, nadto przychwala luteranom, z nimi podczas postu mięso jada». Protestanci cenili go i uważali za człowieka tolerancyjnego. Cieszył się też zaufaniem dworu sasko-polskiego. Zmarł w Toruniu 6 IV 1760; pochowany został w kościele św. Jana, kamień grobowy S-a spoczywa pod epitafium jego drugiej żony.
S. był trzykrotnie żonaty. Pierwsze małżeństwo zawarł już w r. 1714. Drugą żoną S-a była Konstancja Magdalena z Piccartów (zm. w Toruniu 28 I 1729). S. ufundował jej epitafium w kościele św. Jana. Po raz trzeci ożenił się z Magdaleną z Bauerów (jej brat Jan był kupcem gdańskim). Z pierwszego małżeństwa pozostawił syna Franciszka, bernardyna we Wschowie, z drugiego – Jana Baptystę, proboszcza w Linowie, z trzeciego – Michała, kapitana wojsk polskich, Kazimierza, jezuitę w Kaliszu, oraz dwie córki. Jan i Michał w r. 1747 zapisali się na Uniw. Krak.

Portret, najprawdopodobniej przedstawiający S-a, w Muz. Okręgowym w Tor., reprod. portretu w: Gąsiorowska M., Toruński portret…, tabl. XXV; – Estreicher; Mater. do biogr., geneal. i herald. pol., IX; Gumowski M., Herbarz patrycjatu toruńskiego, Tor. 1970 s. 154–5; Gąsiorowska M., Toruński portret mieszczański 1500–1850, Katalog, Tor. 1955 s. 93–4; – Dygdała J., Salmonowicz S., O genealogiach patrycjatu toruńskiego XVI–XVIII wieku, „Zap. Hist.” T. 42: 1977 z. 3 s. 100–1; Kujot S., Sprawa toruńska z r. 1724, „Roczn. Tow. Przyj. Nauk Pozn.” T. 20: 1894 s. 117; Maliszewski K., Jakub Kazimierz Rubinkowski, W. 1982; Piskorska H., Organizacja władz i kancelarii miasta Torunia do 1793 r., Tor. 1956 s. 30; Prätorius K. G., Thorner Ehrentempel, Berlin 1832 s. 61; Toruń dawny i dzisiejszy. Zarys dziejów, W. 1983; Wałęga S., Dzieje polityczne Torunia u schyłku Rzeczypospolitej, Tor. 1933 s. 5, 28, 34, 46, 96, 99, 114, 154, 169; Wicherkiewiczowa M., Rynek poznański i jego patrycjat, P. 1925 (dotyczy ojca S-a); – Album stud. Univ. Crac., V 86; Kronika bernardynów toruńskich, Oprac. K. Kantak, „Roczn. Tow. Nauk. w Tor.” T. 32: 1925 s. 119, 123–4; – „Thornische wöchentliche Nachrichten und Anzeigen” Bd. 1: 1760 s. 122–3 (nekrolog S-a), Bd. 3: 1762 s. 384; – AP w P.: Księgi grodz. Poznań t. 990 k. 163; AP w Tor.: Akta m. Torunia, Katalog II t. I 45 s. 268, t. I 122, I 129, t. II 28 – II 58 (akta Rady Tor. z l. 1725–60), t. 3305 s. 351, t. 3306 s. 501 n., 593; B. Czart.: rkp. 794 s. 178–179; Książnica Miejska w Tor.: Drukowane panegiryki ku czci S-a i jego rodziny (pod hasłami: Schwerdtmann C. L., Schwerdtmann C. M.); Staatsarchiv w Dreźnie: Loc. 2099, Polnische Briefschaften nr 44.
Jerzy Dygdała

 

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.