INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Konstanty Symonolewicz      Konstanty Symonolewicz, wizerunek na podstawie fotografii.

Konstanty Symonolewicz  

 
 
1884-10-23 - 1952-02-05
Biogram został opublikowany w XLVI tomie Polskiego Słownika Biograficznego w latach 2009-2010.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Symonolewicz Konstanty, pseud.: K.S., Stary Mandaryn (1884–1952), sinolog, dyplomata, publicysta.

Ur. 23 X w rodzinnym majątku Mizynówka (pow. zwinogrodzki) w gub. kijowskiej, był synem Józefa i Łucji z Brodowiczów.

Po ukończeniu w r. 1903 I Gimnazjum Rządowego w Kijowie studiował S. na Wydz. Języków Wschodnich Uniw. Petersburskiego w sekcjach chińsko-mongolsko-mandżurskiej oraz chińsko-sanskryckiej pod kierunkiem Władysława Kotwicza i Fiodora I. Szczerbackiego. W r. 1908 uzyskał dyplom i został na uniwersytecie asystentem przy Katedrze Sanskrytu. Równocześnie był pomocnikiem kustosza Wydz. Numizmatycznego w petersburskim Ermitażu, gdzie zinwentaryzował zbiory numizmatyki indyjskiej i ułożył katalog monet grecko-baktryjskich, grecko-indyjskich oraz indyjskich. W l. 1912–13 pracował w ambasadzie rosyjskiej w Pekinie; przy pomocy miejscowego uczonego konfucjańskiego pogłębiał wiedzę o języku i kulturze chińskiej. Był też lektorem języka rosyjskiego w pekińskim Inst. Chińsko-Rosyjskim. Od r. 1913 pracował jako sekretarz konsulatu rosyjskiego w Cycykar (Tsitsihar) w północnej Mandżurii. W czasie wojny domowej w Rosji pomagał polskim uchodźcom w przedostaniu się do Polski. Gdy w marcu 1920 przybyła do Chin pierwsza polska misja dyplomatyczna z Pełnomocnym Ministrem RP Józefem Targowskim i powołano Delegaturę RP w Harbinie (przekształconą w l. 1921–3 w Konsulat Generalny, a w l. 1924–31 w Delegaturę RP na Chiny), zgłosił się do pracy w polskiej służbie dyplomatycznej.

Na placówce w Harbinie był S. od r. 1920 agentem konsularnym, a od r. 1922 wicekonsulem. Działał w harbińskich organizacjach polonijnych, m.in. był członkiem miejscowej rady parafialnej. Był w l. 1920–5 prezesem Rady Opiekuńczej Gimnazjum Polskiego im. Henryka Sienkiewicza oraz Szkoły Początkowej im. św. Wincentego à Paulo. Po Michale Morgulcu pełnił funkcję prezesa polskiego Patronatu Harcerstwa, a po Edmundzie Dobeskim był prezesem Stow. «Gospoda Polska» (do r. 1927). Uczył bezpłatnie historii i języka polskiego w Gimnazjum im. Sienkiewicza oraz założył tam klub literacki «Złota Harfa». Był m.in. nauczycielem Teodora Parnickiego, w którym obudził zainteresowania literackie i dla którego stał się mentorem. W l. 1924–8 był w Harbinie konsulem honorowym, a od 1 I 1929, po Karolu Pindorze, zastępcą delegata rządu polskiego na Chiny. W r. 1927 opublikował w krakowskim miesięczniku „Przegląd Współczesny” (nr 65–66) artykuł o początkach chińskiej wojny domowej Przekleństwo smoka: Szkic historyczny na marginesie ostatnich wypadków w Chinach. Był inicjatorem i opiekunem powołanego 19 XII 1929 w Harbinie Polskiego Akademickiego Koła Badania Chin, które m.in. opracowało polską transkrypcję alfabetu chińskiego (tzw. transkrypcja harbińska). Dn. 10 IX 1930 wyjechał S. z Harbinu do ZSRR i objął funkcję radcy poselstwa polskiego w Moskwie. W r. 1931 przeszedł tamże na stanowisko kierownika konsulatu generalnego w Mińsku. Opublikował artykuł Kwestia mandżurska na tle polityki i gospodarki światowej („Przegl. Polit.” 1932 z. 4) oraz zadedykowaną Stanisławowi Balińskiemu pracę Miraże mandżurskie (W.), pierwszą w literaturze polskiej tak obszerną prezentację historii, kultury i stosunków politycznych w Mandżurii.

W r. 1933 został S. przeniesiony na emeryturę i wyjechał do Warszawy. Był odtąd redaktorem działu krajów zamorskich w „Kurierze Porannym” oraz wykładowcą w Inst. Studiów Handlowych i Orientalnych. W r. 1933 opublikował artykuły: Wojna domowa w Chinach – Dorobek rewolucji 1911 roku („Bellona” z. 2–3), Węzeł gordyjski na Dalekim Wschodzie („Droga” nr 5), Literatura piękna w Rosji Sowieckiej („Przegl. Powsz.” nr 590), Powstanie państwa Mandżu-go (tamże nr 592) oraz Konflikt Mandżurski a zagadnienie Pacyfiku („Wiedza i Życie” nr 6). W r. 1935 ogłosił wspomnienie o dyplomacie Antonim Kałuskim („Roczn. Oriental.” z. 1) oraz artykuł Japonia w walce o hegemonię na Pacyfiku („Przegl. Powsz.” nr 5), a w r. 1936 szkic Zbrojny pokój na Dalekim Wschodzie (tamże nr 7–8). Dla „Encyklopedii Nauk Politycznych” opracował w r. 1936 hasło Chiny II. Historia i sprawy polityczne. W „Kurierze Porannym” opublikował artykuł o Mieczysławie Szczęsnym Okęckim Polak twórcą nowoczesnej sieci komunikacji Chin (1936 nr 28), a w kwartalniku „Sybirak” (1936 nr 2) szkic Syberia – „Ziemia Obiecana dla przyszłych pokoleń”. Współpracując nadal z „Przeglądem Powszechnym”, ogłosił tu w r. 1937 artykuł Problem Dalekiego Wschodu (nr 10), a w r. 1938 Wojnę japońsko-chińską (nr 2), Panazjatyzm i komunizm w Azji Wschodniej (nr 3) oraz Niespodziewany zwrot w wojnie japońsko-chińskiej (nr 6). W r. 1938 wydał zadedykowane żonie wspomnienia z l. 1912–30 pt. Moi Chińczycy. 18 lat w Chinach (W.). Opracował hasła Kolonia polska w Chinach oraz Kolonia polska w Mandżurii do wydanej pod redakcją Władysława Poboga-Malinowskiego pracy „Polska i Polacy w cywilizacjach świata” (W. 1939 I z. 3). Na łamach „Sybiraka” (1939 nr 3) ogłosił artykuł Na szlakach zagadkowej wojny – próba syntezy konfliktu chińsko-japońskiego, jedno z pierwszych polskich omówień wojny japońsko-chińskiej. Był członkiem lwowskiego Polskiego Tow. Orientalistycznego oraz warszawskich: Tow. Polsko-Ukraińskiego i (od r. 1931) Tow. Miłośników Historii.

Po powstaniu warszawskim 1944 r. został S. wywieziony do niemieckiego Stalagu XI A koło Altengrabow, gdzie spędził sześć miesięcy. Od r. 1945 mieszkał ponownie w Warszawie, gdzie w maju 1946 podjął pracę w dziale paszportowym MSZ. Nadal utrzymywał kontakt korespondencyjny z Parnickim. W marcu 1948 został mianowany chargé d’affaires poselstwa polskiego przy rządzie chińskim w Nankinie, ale w obliczu tamtejszej wojny domowej odwołano go do Warszawy już w grudniu t.r. i ponownie przeniesiono na emeryturę. S. zmarł 5 II 1952 w Połczynie Zdroju i tam został pochowany. Był odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

W zawartym 9 IX 1908 małżeństwie z Lidią z Czerenkowów (zm. 1954), córką kierownika szkoły powszechnej w Jałcie, miał S. dwóch synów: Jędrzeja, zamordowanego w r. 1942 w Auschwitz, oraz Konstantego (zm. 1986), socjologa, współredaktora warszawskiego kwartalnika „Wschód-Orient”, od końca l. trzydziestych osiadłego w USA i znanego tam pod nazwiskiem Symmons.

 

Enc. powstania warsz.; Łoza, Czy wiesz, kto to jest?; Słown. pseudonimów, IV; Zieliński, Mały słownik pionierów; – Cabanowski M., Tajemnice Mandżurii: Polacy w Harbinie, W. 1993; Chojnowski A., Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921–1939, Wr.–W. 1979; Daszkiewicz R. K., Harcerstwo Polskie poza granicami kraju od zarania do 1930 r. w relacjach i dokumentach, Lw. 1983; Drozdowski M. M., Szwankowska H., Warszawskie środowisko historyczne w XX wieku, W. 1997; Grochowski K., Polacy na Dalekim Wschodzie, Harbin 1928 s. 39–40, 70–1; Jabłoński W., Polska transkrypcja pisma chińskiego, „Przegl. Oriental.” T. 10: 1934 s. 99; Kałuski M., Polacy w Chinach, W. 2001; Kim Yong Deog, Kolonia polska w Mandżurii 1897–1949, Kr. 2001; Lichniak Z., Lwowskie lata Teodora Parnickiego (1928–1939) w jego listach do Konstantego Symonolewicza, w: Świat Parnickiego. Materiały z konferencji, Red. J. Łukasiewicz, Wr. 1999; Markiewka T., Lwowskie lata Teodora Parnickiego w jego listach do Konstantego Symonolewicza, Kat. 1999 (mszp. pracy doktorskiej na Uniw. Śląskim w Kat.); Parnicki T., Szkice literackie, W. 1978; Symonolewicz-Symmons K., Polonia w Charbinie. List do redakcji, „Przegl. Polonijny” 1978 z. 2 s. 110; Winiarz A., Polskie środowisko wschodoznawcze w Harbinie w latach 1918–1935, „Przegl. Oriental.” 1987 z. 1 s. 90; Zieliński S., Wybitne czyny Polaków na obczyźnie, Wil. 1935; – Dończyk F., Stalag XI A. Altengrabow, Wr. 1959 s. 275; Jędrzejewicz W., Wspomnienia, Oprac. J. Cisek, Wr. 1993; Parnicki T., Mój nauczyciel, „Nurt” 1974 nr 4 s. 15; Zbiór przepisów konsularnych, W. 1929 I; – Mater. Red. PSB: Mater. od syna S-a, Konstantego.

Agata Barzycka

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.