INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Maria Suszyńska     
Biogram został opublikowany w XLVI tomie Polskiego Słownika Biograficznego w latach 2009-2010.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Suszyńska Maria, pseud. Marta, Marta Krzemcza (Krzemsza) (1906–1981), publicystka, działaczka społeczna, żołnierz Batalionów Chłopskich.

Ur. 25 XI w Kiszyniowie, była jedyną córką Józefa, robotnika rolnego.

Po ukończeniu czteroklasowej szkoły ludowej prowadzonej przez Polskie Tow. Dobroczynności w Kiszyniowie S. przyjechała do Polski i w r. 1922 uczęszczała na drugi kurs Preparandy Nauczycielskiej Kuratorium Warszawskiego w Hucie Mińskiej (pow. miński). Od r. 1923 dzięki stypendium i korepetycjom uczyła się w seminarium nauczycielskim przy Liceum Krzemienieckim. Od r. 1928 była tam zastępcą nauczyciela w szkole ćwiczeń; prowadziła czytelnię dla dzieci i licealne koło artystyczne. Gdy Liceum przyznało jej stypendium, jesienią 1929 rozpoczęła naukę w grupie nauczania dorosłych i młodzieży pracującej Studium Pracy Społeczno-Oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. Od listopada 1930 odbywała praktykę w Komisji Domów Ludowych Centralnego Tow. Organizacji i Kółek Rolniczych. Po ukończeniu Studium, w r. 1931, podjęła pracę na Wołyniu w skupiającym Polaków i Ukraińców Wołyńskim Związku Młodzieży Wiejskiej; kierowała tam pracami oświatowymi, a następnie jako sekretarz Związku redagowała jego dwutygodnik „Młoda Wieś”, wydawany w Równem i Łucku. W r. 1937 wróciła do Warszawy, gdzie pracowała jako inspektor oświatowy w Centralnym Komitecie ds. Młodzieży Wiejskiej; po jego przekształceniu w Spółdzielnię Wydawniczą «Pomoc Oświatowa» objęła jej kierownictwo. Od stycznia 1939 wraz z Piotrem Banaczkowskim redagowała organ Spółdzielni, warszawski miesięcznik „Na drogach wiedzy”.

Od początku okupacji niemieckiej była S. czynna w konspiracji. W listopadzie 1939 rozpoczęła kolportaż „Biuletynu Informacyjnego”, tygodnika „Służby Zwycięstwu Polski”. W r. 1940 wstąpiła do Stronnictwa Ludowego «Roch» i w jego organizacji zbrojnej Straż Chłopska (od wiosny 1941 – BCh) była łączniczką Komendy Głównej. Współorganizowała tajną drukarnię Stronnictwa oraz kontynuowała kolportaż podziemnej prasy. Od listopada 1941 z Kazimierzem Banachem, a od lipca 1942 z Tadeuszem Rekiem, redagowała czasopismo ludowe „Ku zwycięstwu” (od sierpnia t.r. „Przez walkę do zwycięstwa”). Oddelegowana w poł. t.r. z polecenia Banacha na Wołyń, redagowała od grudnia w Różynie (pow. kowelski) miesięcznik BCh „Polska zwycięży”. Po utworzeniu na Wołyniu, w styczniu 1943, m.in. przez Zygmunta Rumela Komendy Okręgu VIII BCh kierowała jego łącznością i kolportażem. Od marca t.r. redagowała wraz z działaczami ukraińskimi kolejny miesięcznik BCh wydawany w Różynie w języku ukraińskim „Współdziałanie”. Z powodu choroby wróciła w lipcu do Warszawy i zakończyła działalność konspiracyjną. W trakcie powstania warszawskiego została we wrześniu 1944 wywieziona do obozu pracy Sanzeberg w Cottbus; przebywała tam do oswobodzenia przez Armię Czerwoną w kwietniu 1945.

Pod koniec maja 1945 wróciła S. do Warszawy i we wrześniu t.r. rozpoczęła pracę w dziale wydawniczym Centralnej Poradni Samokształcenia przy Ludowym Inst. Oświaty i Kultury. Redagowała wydawany przez Poradnię warszawski miesięcznik „Rzeczy Ciekawe”; publikowała w nim m.in. cykl Sylwetki pisarzy ludowych (1947 nr 4, 6, 9) o Jakubie Bojce, Ferdynandzie Kurasiu i Franciszku Magrysiu. Była współzałożycielką utworzonego w r. 1946 Chłopskiego Tow. Przyjaciół Dzieci; weszła w skład Zarządu Głównego Towarzystwa i kierowała jego działem wydawniczym. Opublikowała sprawozdanie Z działalności Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (W. 1946). Redagowała wydawany przez Towarzystwo warszawski kwartalnik „Chłopskie Dziecko”; ogłosiła też na jego łamach artykuły o pracy oświatowej wśród dzieci wiejskich, m.in. Nasze zadania (1947 nr 1) i Ku czemu zmierzamy w naszej pracy wychowawczej (1948 nr 2). Pod koniec marca 1948 weszła w skład zarządu i została sekretarzem Spółdzielni Wydawniczej «Chłopski Świat»; następnie była w niej kierownikiem działu wydawniczego i wiceprezesem. Po połączeniu Chłopskiego Tow. Przyjaciół Dzieci z Robotniczym Tow. Przyjaciół Dzieci i powstaniu w czerwcu 1949 Tow. Przyjaciół Dzieci pozostała w jego Zarządzie Głównym, a po połączeniu Spółdzielni Wydawniczej «Chłopski Świat» ze Spółdzielnią Wydawniczą «Wydawnictwo Ludowe» i powstaniu w r. 1949 Ludowej Spółdzielni Wydawniczej (LSW) zachowała w niej do marca 1950 stanowisko wiceprezesa. Wstąpiła do powstałego 29 XI 1949 Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL) i w jego Naczelnym Komitecie Wykonawczym weszła do Prezydium Wydz. Kobiecego. Od marca 1950 do r. 1951 pracowała w Centralnym Związku Spółdzielczym, a następnie przez rok w Centrali Rolniczych Spółdzielni «Samopomoc Chłopska». Podczas czystek stalinowskich została usunięta z ZSL i wyrzucona z pracy; w r. 1953 znalazła zatrudnienie w Warszawskiej Fabryce Motocykli. W trakcie «odwilży» wróciła w r. 1955 do pracy redaktora w LSW, a po przełomie politycznym w październiku 1956 przyjęto ją ponownie do ZSL (decyzją Komisji Rehabilitacyjnej Naczelnego Komitetu ZSL z 23 XI 1956). Pod koniec swej aktywności zawodowej kierowała w LSW działem wydawnictw młodzieżowych. W r. 1963 przeszła na emeryturę. Zmarła 23 IX 1981 w Warszawie, została pochowana na cmentarzu Komunalnym Północnym. Była odznaczona Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari (1959) oraz Krzyżem Partyzanckim.

Rodziny S. nie założyła.

 

Giza S., Ruch ludowy w prasie Polski Ludowej 1944–1967. Materiały bibliograficzne, W. 1970; Mioduchowska M., Materiały do bibliografii historii ruchu ludowego w latach 1864–1974, W. 1979; Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego, W. 1989; Wesołowski Z. P., Polska Rzeczpospolita Ludowa. Kawalerowie Orderu Virtuti Militari, Miami 1992; – Banach K., Z dziejów Batalionów Chłopskich, W. 1968; Gmitruk J. i in., Bataliony Chłopskie, W. 1987; Jędrzejec M., Twierdzą nam będzie każdy próg. Kobiety ruchu ludowego w walce z hitlerowskim okupantem, W. 1968; Lewandowska S., Polska konspiracyjna prasa informacyjno-polityczna 1935–1945, W. 1982; taż, Prasa okupowanej Warszawy 1939–1945, W. 1992; Matusowa B., Na partyzancki poszły bój…, W. 1970; taż, Udział kobiet w wydawaniu i kolportowaniu tajnej prasy (SL «Roch» i AK), w: By nie odeszły w mrok zapomnienia. Udział kobiet polskich w II wojnie światowej, W. 1976; Przybysz K., Wojtas A., Bataliony Chłopskie. Geneza i rozwój struktury organizacyjnej, W. 1985 I; Romanowski W., ZWZ-AK na Wołyniu 1939–1944, L. 1993; – AP m. stoł. W.: Zespół WWP, sygn. 470; Arch. Zakł. Hist. Ruchu Lud. w W.: Akta osobowe NK ZSL, nr 15–01 (fot.); Fundacja «Arch. i Muz. Pomor. AK oraz Wojsk. Służby Kobiet» w Tor.: sygn. 3668/WSK (teczka osobowa); Kancelaria Prezydenta RP w W.: Imienny spis odznaczonych Orderem Wojennym Virtuti Militari w l. 1943–59, s. 193 poz. 1625.

Dorota Kromp

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.