INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Michał Jan Marszewski      Frag. portretu z katedry we Włocławku.
Biogram został opublikowany w 1975 r. w XX tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Marszewski Michał Jan (1800–1867), biskup kujawsko-kaliski. Ur. w Gdańsku 13 VIII, był synem Jakuba i Barbary Siebert; Marszewscy byli pochodzenia szlacheckiego, spokrewnieni z rodzinami niemieckimi. M. kształcił się w gimnazjum jezuitów w Szotlandzie pod Gdańskiem (1809–12), następnie w gimnazjum reformatów w Wejherowie (1813–18), a w l. 1818–23 w Seminarium Duchownym we Włocławku. W r. 1823 otrzymał święcenia kapłańskie; pełnił kolejno w stolicy diecezji funkcje wikariusza katedry, notariusza Konsystorza Generalnego (1823–37), a od r. 1826 profesora języka niemieckiego w Seminarium Duchownym i kaznodziei dla Niemców-katolików. W r. 1829 bp J. Koźmian mianował go kanonikiem honorowym kaliskim. Za rządów bpa W. Bończy-Tomaszewskiego otrzymał nominację na egzaminatora prosynodalnego (1833) i kanonika-kaznodziei katedralnego (1838), z którą to funkcją łączyło się beneficjum w par. Wieńcu (trzymane przez M-ego do r. 1857). Dwukrotnie w l. 1844 i 1845 pełnił M. funkcje administratora diecezji pod nieobecność bpa Tomaszewskiego. Po jego śmierci (1850) obrany został wikariuszem kapitulnym i administratorem diecezji. Biskupem włocławskim został dopiero w r. 1856 (mianowany 18 IX). Konsekrowany w Warszawie w r. 1857, rządy diecezji zainicjował listem pasterskim do duchowieństwa i wiernych (W. 1857). Gorliwy w wykonywaniu obowiązków duszpasterskich, odznaczał się również sprężystością w rządach diecezją, której przywrócił stolicę we Włocławku, rewindykując (1858) dla jej siedziby część pałacu biskupiego (zajętego od r. 1818 na szkołę). Seminarium Duchownemu nadał w r. 1861 nowe ustawy. Z ważniejszych listów pasterskich wymienić należy nie znane z treści pismo w sprawie chłopskiej, które, jak się wydaje, nie zyskało aprobaty władz, a w r. 1862 list skierowany do duchowieństwa dotyczący zakładania przez nie szkół ludowych i katechizacji dzieci. Jako członek (od r. 1849) Rady Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych pow. włocławskiego opiekował się włocławskim szpitalem Św. Antoniego.

W czasie wypadków 1861/2 r. M. zabronił na terenie diecezji nabożeństw patriotycznych, polecał odczytywać z ambon rozporządzenia władz carskich i ściśle się do nich stosować. Te i inne działania M-ego spowodowały ze strony części podległego mu duchowieństwa (z oficjalatu kaliskiego) protest uchwalony na zjeździe w maju 1861 w Zagórowie, równający się wypowiedzeniu mu posłuszeństwa, jeśli nadal będzie spełniał polecenia władz przeciwnych «ustawom Kościoła św.». Dn. 3 IX 1861 w przejeździe przez Łęczycę został zaatakowany przez tłum «pospólstwa», który oprócz obraźliwych inwektyw, obrzucił jego mieszkanie w hotelu kamieniami. Wśród okrzyków «zdrajca, sługa moskiewski» zdołał wreszcie opuścić miasto. Nie przyłączył się do adresu biskupów, który przedstawiał bolączki Kościoła namiestnikowi Lambertowi (wrzesień 1861). W grudniu 1862 r., przebywając w Warszawie z okazji konsekracji bpa M. Majerczaka, M. prowadził rozmowy z K. Krzywickim w sprawie powstrzymania duchowieństwa od udziału w konspiracji. Po wywiezieniu arcbpa Z. Felińskiego wydał list pasterski zarządzający żałobę w diecezji, ale w marcu 1864 urządził galowe nabożeństwo z okazji dekretu uwłaszczeniowego, a w czerwcu podpisał, wraz z 354 księżmi swej diecezji, adres hołdowniczy do cara. W maju 1862 r. udał się do Rzymu na kanonizację męczenników z Japonii z XVI w. Wyróżniany wówczas przez papieża i jego otoczenie, otrzymał tytuł asystenta tronu, od senatu rzymskiego dyplom patrycjusza rzymskiego i członkostwo honorowe akademii Quiritum. Był M. kawalerem Orderów Św. Anny i Św. Stanisława I kl. oraz Św. Włodzimierza III kl. Zmarł z 3 na 4 IX 1867 we Włocławku, pochowany został w podziemiach katedry.

 

Pomnik (portret) w katedrze włocławskiej; Portret i jego kopia w siedzibie biskupiej we Włocławku; – Uruski; – Chodyński S., Seminarium włocławskie, Włocławek 1904; tenże, Wspomnienie pośmiertne o bpie M-m, „Przegl. Katol.” 1867 s. 755–64; Librowski S., Kapituła katedralna włocławska, W. 1949; Morawski M., Monografia Włocławka, Włocławek 1933; Przyborowski, Dzieje 1863 r., IV 384–6, V 210–11; tenże, Historia dwóch lat, I 108, II 241–4, IV 31, 138, V 431, 433; tenże, Ostatnie chwile powstania styczniowego, P. 1887 II68, III 258; Schultz A., Predigt zu der… Consecrations-Feier… M. J. Marszewski, Danzig 1857; Serno-Solov’evič M., Biskup Marševskij v Lenčice, „Ist. Vestnik” T. 5: 1881 s. 306–11; Skałkowski A., Aleksander Wielopolski, P. 1947 III; – Documenta historica Seminarii Wladislaviensis, Ed. S. Chodyński, W. 1897 s. 143–53; Korespondencja namiestników Królestwa Polskiego z 1861 r., Wr.–W.–Kr. 1964; Ruch rewolucyjny 1861 r. w Królestwie Polskim, Wr.–W.–Kr. 1963; Szematyzmy diecezjalne z l. 1820–68; Źródła do historii klasy robotniczej okręgu łódzkiego, Oprac. G. Missalowa, W. 1957 s. 508–12; – „Kur. Warsz.” 1857 nr 40; „Pam. Relig.-Moralny” 1857 s. 212–13, 345, 707, 1862 s. 322, 335–41; „Przegl. Katol.” 1867 s. 640; – Librowski S., Katedra włocławska, Włocławek 1947 (mszp.); – AGAD: Kom. Rządowa Spraw. Wewn. sygn. 7356.

Red.

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.