INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Michał Kraus  

 
 
1626-1928 - 1703-03-18
Biogram został opublikowany w 1970 r. w XV tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Kraus Michał, pseud. Michael a Visitatione BMV (1626–1703), prowincjał pijarów, historyk i pedagog. Wg części dotychczasowych opracowań K. ur. 20 IX 1628 r. w Podolińcu na Spiszu, większość źródeł zakonnych podaje 1626 r. oraz informuje, że w chwili śmierci miał 76 lat. Rodzice K-a byli zapewne mieszczanami podolinieckimi. W r. 1643 K. podjął naukę w nowo otwartej szkole pijarskiej w Podolińcu. Wiadomość o wcześniejszej nauce w Wiedniu nie znajduje potwierdzenia w źródłach. W szkole podolinieckiej pozostawał do r. 1646, przeszedłszy cały program nauczania. Jesienią 1647 r. K. znalazł się w dopiero co otwartej szkole jezuickiej w Podegrodziu Spiskim, jednakże już w r. 1648 wrócił do Podolińca, gdzie był pierwszym słuchaczem świeckim dopuszczonym do kursu filozofii.

Niedługo zresztą (21 IX 1650) K. wstąpił do zakonu pijarów; w r. 1653 złożył śluby zakonne. Podjął również pracę nauczycielską w Podolińcu, a na początku 1658 r. został przeniesiony do Rzeszowa, dokąd podążyli za nim prawie wszyscy jego uczniowie podolinieccy. K. uczył retoryki i poetyki w starszych klasach, pełniąc obok tego funkcje kaznodziei i wicerektora. W r. 1662 został odwołany do Podolińca, aby w tamtejszym studium zakonnym nauczać filozofii i humaniorów. Studium to władze zakonne pragnęły mieć w Krakowie, jednak z powodu oporu miasta i akademii udało się ledwie uzyskać dom na Kazimierzu, do którego, z powodu panującej w Podolińcu zarazy, przeniesiono pośpiesznie K-a wraz z uczniami w końcu lata 1664 r. Jednak i tu sięgnęła epidemia, uczniów prawie nie było; K. bardziej zajmował się niesieniem pomocy chorym niż nauczaniem. W r. 1665 ponownie poszedł do Rzeszowa, gdzie objął stanowisko rektora. Zaczął też zajmować poważniejsze miejsce we władzach prowincji polskiej. Na kapitule prowincjalnej w sierpniu 1670 r. został wybrany asystentem prowincjała i po raz pierwszy delegatem (tzw. «wokalisem») na kapitułę generalną w Rzymie; delegatem na kapitułę generalną był w późniejszych latach wybierany jeszcze dwukrotnie. Asystentem generała został jeszcze raz w r. 1673, w 1677 zaś pierwszym prowincjałem z wyboru, po dotychczasowych prowincjałach-cudzoziemcach mianowanych przez generała. Po upływie trzyletniej kadencji, w czasie której K. uruchomił studium filozoficzno-teologiczne w Warszawie, przeznaczone dla kleryków pijarskich, powierzono mu sprawę fundacji, jaką dla pijarów uczynił Jan Karol Dolski, marszałek w. lit.

W styczniu 1681 r. K. został rektorem w Podolińcu, jednakże jesienią 1683 r. złożył rezygnację, oskarżany przez tamtejszych zakonników o twarde rządy. Skończyło się jednak pojednaniem i K. pozostał na stanowisku aż do powtórnego obioru prowincjała w dn. 6 VII 1686 r. Godności prowincjała i rektora przypadły K-owi w okresie antyhabsburskiego powstania na Węgrzech wspieranego przez wojska tureckie. Łączność z pijarami węgierskimi podległymi prowincji polskiej była wielce utrudniona, wojnie towarzyszyła zaraza, na domiar złego w wielkim pożarze Podolińca 10 X 1684 r. zabudowania pijarskie zostały poważnie uszkodzone. K. był dobrym administratorem i skutecznie radził sobie z kłopotami, dlatego też – gdy członkowie prowincji nie dopuścili do władzy narzuconego prowincjała Mudrana – jako wiceprowincjał w l. 1694–7 faktycznie kierował prowincją.

W następnych latach K. poświęcił się całkowicie pracy pisarskiej. Miał już wtedy pokaźny dorobek z lat poprzednich. Odegrana z początkiem 1661 r. sztuka o Juniuszu Brutusie, którą uczniowie pijarscy w Rzeszowie witali powracającego spod Cudnowa J. Lubomirskiego, została ułożona przez K-a. Na podstawie wieloletnich doświadczeń pedagogicznych K. napisał obszerny podręcznik retoryki pt. Manuductio institutionum rhetoricarum… (wyd. w W. 1687), który w szkołach pijarskich utrzymywał się aż do czasów S. Konarskiego, a nawet był używany w niektórych szkołach jezuickich, o czym świadczą notatki proweniencyjne i śródtekstowe w niektórych zachowanych egzemplarzach Manuductio. (K. zamieścił tam m. in. swoją mowę wygłoszoną 4 I 1677 r. na pogrzebie bpa M. Swirskiego; przedrukował ją z drobnymi zmianami z osobnego wydania pt. Orbis ab occasu… wyd. w Zamościu 1677). Wydał nadto Consideratio religiosi status… (W. 1698, reedycja 1705), a swą biegłość w układaniu wierszy wypróbował w Elegiae de vita Christi (W. 1692), w r. 1701 wydał zbiór elegii o treści dewocyjnej, pt. Solitudo minime solius animae. Schyłek życia poświęcił na porządkowanie archiwaliów zakonnych, tłumaczenie dokumentów i listów z włoskiego, wreszcie na pisanie historii pijarów w Polsce. Nie przeznaczał pracy do druku, ale pisał na wewnętrzny użytek pijarów, stąd też szczerość w podawaniu faktów i subiektywizm w ocenie konfratrów. Pełna redakcja pracy K-a była przechowywana w Warszawie i przepadła po kasacie pijarów w r. 1864. Rękopis przechowywany w Budapeszcie obejmuje dzieje do połowy 1686 r. K., który pod koniec życia stracił wzrok, zmarł w Podolińcu 18 III 1703 r.

 

Portret K-a, który jeszcze na początku XX w. był w Seminarium Duchownym we Włocławku, obecnie zaginął; – Estreicher; Picanyol L., Rerum latinarum scriptores ex ordine Scholarum Piarum, Romae 1956; Enc. Org.; Podr. Enc. Kośc.; W. Enc. Ilustr.; Bielski, Vita et scripta; Horányi A., Scriptores Piarum Scholarum…, Budae 1810 II; Viñas T., Index bio-bibliographicus, Romae 1908 I; – Biegański S., Szkoły piarskie w Polsce, „Muzeum” R. 13: 1897 s. 831; Buba J., Pijarzy w Polsce, „Nasza Przeszłość” T. 15: 1962 s. 18–9; Chodyński S., Seminarium włocławskie, Włocławek 1905 s. 356; Emlékkönyv a magyar piarista rendtartomány háromszázéves jubileumára, Budapest 1943 s. 34, 62; Friedreich E., A Thököly-kor az egykorú piarista krónikákban, „Századok” 1934 s. 592, 600–5; tenże, Franko János élete, Vác 1908 (mszp. przekładu na język polski w B. Pijarów w Kr.); Gotkiewicz M., Trzy wieki kolegium podolinieckiego (1642–1942), „Nasza Przeszłość” T. 15: 1962 s. 96, 97; Gulyás J., A podolini piarista kollégium története (1642–1710), Budapest 1933 s. 11, 19, 24, 31; Leszczyński R., Uzupełnienia do biografii J. D. Kalińskiego, „Prace Polon.” S. 25: 1969; Pitala A., Kolegium pijarów w Krakowie, „Nasza Przeszłość” T. 15: 1962 s. 65, 67; Plezia M., Dookoła reformy szkolnej S. Konarskiego, L. 1953 s. 10–1, 23–4; Reychman J., Z dziejów związków kościelnych węgiersko-polskich, „Nasza Przeszłość” T. 1: 1946 s. 204; Świeboda J., Początki kolegium pijarów w Rzeszowie, „Mpol. Studia Hist.” R. 6: 1964 z. 3–4 s. 127–9; Wéber S., Podolin város története, Budapest 1891 s. 24; – Arch. PAN w W.: Materiały L. Chmaja, sygn. III-76 teka 37; Arch. Pijarów w Kr.: Bartlik B., Annales Scholarum Piarum, s. 542, 610, Buba J., Pierwsze lata pijarów w Polsce i znaczenie kolegium krakowskiego, (mszp.) s. 31–2, Chojnacki D., Brevis collectio de introductis Scholis Piis in Poloniam, passim, Pitala A., Trzy wieki kolegium pijarów w Krakowie, (mszp.).

Rafał Leszczyński

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.