INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Stanisław Podlodowski (Lupa Podlodowski) h. Janina      Fragment obrazu Jana Matejki "Rzeczpospolita Babińska".

Stanisław Podlodowski (Lupa Podlodowski) h. Janina  

 
 
Biogram został opublikowany w latach 1982-1983 w XXVII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Podlodowski (Lupa Podlodowski) Stanisław, h. Janina (zm. 1550), poseł sejmowy, stolnik sandomierski. Był wnukiem Jana (zob.), czwartym synem Pawła i Katarzyny, bratem stryjecznym Jerzego (zob.), co najmniej od r. 1536 używał przydomka Lupa. Okres młodości spędził na którymś z dworów magnackich, najprawdopodobniej na dworze bpa krakowskiego i podkanclerzego kor. Piotra Tomickiego. Później związał się z krewniakiem Podlodowskich Samuelem Maciejowskim. Cieszył się opieką i protekcją nie tylko Tomickiego, lecz także i innych wpływowych prałatów, jak Andrzej Krzycki oraz Jan Chojeński. W r. 1528, chyba za sprawą Tomickiego, w nie znanych bliżej okolicznościach odbył podróż do Włoch. W trzy lata później wziął udział w kampanii obertyńskiej. Służył wówczas z czterokonnym pocztem w chorągw hetmańskiej. W r. 1541 po objęciu przez S. Maciejowskiego biskupstwa płockiego został marszałkiem jego dworu, a równocześnie starostą pułtuskim. T. r. złożył przysięgę wierności biskupowi i kapitule płockiej. W r. 1542, jako dworzanin Zygmunta I, wziął udział (wspólnie z Wojciechem Starzechowskim, star. drohobyckim i podkomorzym lwowskim) w komisji, która miała nagrodzić Turkom – szczególnie mieszkańcom Oczakowa – szkody spowodowane samowolnym najazdem ze strony polskiej. Oprócz oficjalnej instrukcji otrzymał P. specjalne ustne pouczenie od króla, co do zachowania się komisarzy polskich podczas negocjacji ze stroną turecką. W Winnicy, gdzie nastąpiło spotkanie obu stron, komisarze pomyślnie załatwili pretensje strony tureckiej. Jest prawdopodobne, że ok. r. 1544 P. był starostą czerskim. Po przeniesieniu Maciejowskiego na biskupstwo krakowskie (15 X 1545) P. i tutaj objął stanowisko marszałka jego dworu. Otrzymał nadto urząd starosty księstwa siewierskiego, będącego władztwem biskupów krakowskich.

Ok. r. 1546 P. został stolnikiem sandomierskim i z tego tytułu użytkował wieś Brzezinki. Wybrany w r. 1547 na posła z województwa sandomierskiego wziął udział w sejmie piotrkowskim (15 XII – 5 II 1548), na którym wybrano go na marszałka izby poselskiej. Wystąpił wówczas z propozycją, aby Zygmunt Stary przekazał władzę synowi. W objęciu rządów przez Zygmunta Augusta widział, zgodnie z ówczesnymi poglądami szlachty, możliwość zaradzenia wewnętrznym i zewnętrznym potrzebom państwa. Posłował z województwa sandomierskiego i na następny sejm w Piotrkowie (31 X – 12 XII 1548), który zebrał się już za rządów Zygmunta Augusta. Należał wtedy do senatorsko-szlacheckiej opozycji występującej przeciwko małżeństwu króla z Barbarą Radziwiłłówną. Nie podzielił poglądów swego patrona Maciejowskiego, popierającego młodego władcę, natomiast w kwestii królewskiego małżeństwa wystąpił podczas obrad aż pięciokrotnie. Żądał, powołując się na przedsejmowe obietnice senatorów, by doprowadzili do dyskusji nad małżeństwem króla w połączonych izbach, a gdyby to nie nastąpiło, groził rokoszem. Dziękował kaszt. poznańskiemu Andrzejowi Górce za jego wystąpienie przeciw królewskiemu małżeństwu. Pod koniec sejmu, gdy opozycja nie osiągnęła swego celu, zawiadomił senat o decyzji izby poselskiej niepodejmowania debat w sprawach państwa. Był P. w Piotrkowie podczas sejmu w r. 1550 (15 V – 26 VII), chociaż nie wiadomo, czy jako poseł. Przeprowadził wtedy bardzo korzystną, a pozostającą w sprzeczności z prawem, zamianę dóbr, co zapewne – jak sugerował współczesny pamflecista – ułagodziło jego opozycyjne stanowisko wobec króla. P. był mianowicie posiadaczem wójtostwa radomskiego, które wykupił od wójta radomskiego Mikołaja Kunata 25 III 1545. Następnie 4 VI 1548 uzyskał przywilej donacyjny na wsie: Dzierzków, Gołębiów i Wolę Gołębiowską, rzekomo należące do urzędu wójta (które król odłączył od wójtostwa radomskiego), a w rzeczywistości do miasta Radomia. Nie mogąc użytkować nieprawnie nabytych wsi, 29 I 1550 doprowadził do ich zamiany na wsie królewskie: Blizocin, Wolę Blizocką, Mleczków i Mazowszany. Frymark ów jako nierówny (wsie królewskie kilkakrotnie przewyższały wartość otrzymanych od P-ego) został unieważniony na sejmie 1564 r., z czym nie pogodzili się synowie P-ego.

P. był dziedzicem działu w Przytyku i części Zakrzowa, miał też dobra Brzegi oraz Górę w pow. radomskim. W posiadanych wsiach prowadził P. gospodarkę folwarczną i spławiał zboże do Gdańska. Jego dochody zwiększało uposażenie otrzymywane z tytułu funkcji pełnionych w służbie Maciejowskiego. Przeprowadzał liczne transakcje majątkowe, pożyczki, zastawy dóbr. P. należał do ludzi znanych i popularnych. Interesował się żywo biegiem wydarzeń europejskich, korespondował z Janem Ocieskim. Łukasz Górnicki wprowadził go na karty „Dworzanina” jako uczestnika dysput w biskupim pałacu prądnickim. Górnicki charakteryzował P-ego jako człowieka biegłego w rzemiośle rycerskim, znawcę prawa oraz jako rzecznika dawnego ideału życia szlachty polskiej, przeciwnika wprowadzenia w Polsce obyczajów obcych, szczególnie włoskich. Zmarł w r. 1550 między 9 VI a 4 VII. Pochowany został w kościele parafialnym w Przytyku i tam znajduje się jego płyta nagrobna.

Z małżeństwa z Elżbietą z Biejkowskich P. pozostawił trzech synów: Jana (zm. po r. 1586), Grzegorza i Jakuba, podkoniuszego królewskiego (zob.), oraz trzy córki: Dorotę, od r. 1575 żonę poety Jana Kochanowskiego (zob.), Urszulę i Annę. Syn P-ego Grzegorz (zm. 1576) był po studiach na Uniw. Krak. (1545) dworzaninem królewskim (1557), od r. 1569 starostą radomskim, posłował z województwa sandomierskiego na sejm 1572 r. Posiadał w pow. radomskim Blizocin, Wolę Blizocką, Podlodów, Ryków, część Pobroszyna Sycyńskiego oraz Zuków; można przypuszczać, że był współfundatorem (razem ze stryjem Walentym?) wzniesionego w Zukowie dworu obronnego.

 

Kaniewska I., Stanisław Lupa Podlodowski działacz sejmowy pierwszej połowy XVI w., „Odrodz. i Reform. w Pol.” T. 5: 1960 (tu mylne informacje dotyczące rodziców i dzieci); Pałucki W., Drogi i bezdroża skarbowości polskiej, Wr. 1974; tenże, Studia nad uposażeniem urzędników ziemskich w Koronie do schyłku XVI wieku, W. 1962 s. 175; Spieralski Z., Kampania obertyńska, W. 1961; Wiśniewski J., Dekanat radomski, Radom 1911 s. 5–28, 172–90; – Akta sądowe z wieku XVI rodziny Kochanowskich, Wyd. J. Plenkiewicz, Arch. do Dziej. Liter., Kr. 1904 X; Album stud. Univ. Crac., II 326 (Grzegorz); Diariusze sejmów koronnych 1548, 1553 i 1570 r., Kr. 1872 s. 1, 174–6, 189–90, 224–5, 233–4, Script. Rer. Pol., t. 1; Lustracja województwa sandomierskiego 1564–1565, W. 1963; Matricularum summ., IV wg indeksu, V 268, 289, 890; – AGAD: Metryka Kor., t. 76, k. 289, t. 78 k. 84–87, 33, Rejestr poborowy nr 51, Lustracja nr 9 k. 97, ASK 46, t. 41, 22; Arch. Kurii Metropol. w Kr.: Acta episcopalia, t. 26 k. 65, 124, 130, 400, t. 25 k. 305, 402, Acta administratorialia, t. 1 k. 503; Arch. Państw. w Kr.: Castr. Crac., t. 64 k. 247, t. 67 k. 170; – Informacje o dworze obronnym T. J. Horbacz i Z. Lechowicz.

Irena Kaniewska

 

Powyższy tekst różni się w pewnych szczegółach od biogramu opublikowanego pierwotnie w Polskim Słowniku Biograficznym. Jest to wersja zaktualizowana, uwzględniająca opublikowane w późniejszych tomach PSB poprawki i uzupełnienia.    

 

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.