INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Stanisław z Grodziska (Grodzicki, Grodicius)      wizerunek Stanisława Grodzickiego - w: Speculum religiosum, to iest Zwierciadło starożytney zakonności... - w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie - źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl

Stanisław z Grodziska (Grodzicki, Grodicius)  

 
 
ok. 1620 - 1707-10-20
Biogram został opublikowany w latach 2003-2004 w XLII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.

 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Stanisław z Grodziska (Grodzicki, Grodicius) (ok. 1620–1707), prowincjał, bernardyn.

Ur. w Grodzisku Wpol. w rodzinie chłopskiej.

S. uczył się w miejscowej szkole elementarnej. Do zakonu braci mniejszych (bernardynów) wstąpił przed r. 1658, zapewne odbył nowicjat w konwencie poznańskim. W r. 1658 był lektorem studium bernardyńskiego filozofii w klasztorze w Kościanie nad Obrą, a w r. 1668, w konwencie św. Anny w Warszawie, lektorem teologii w tamtejszym studium zakonnym. W l.n. wykładał teologię w konwencie św. Bernardyna w Poznaniu, gdzie podjął też obowiązki kaznodziei z tytułem praedicator generalis. Już wówczas wykazał się znajomością prawa kanonicznego, broniąc w sądzie biskupim (bp. poznańskiego Stefana Wierzbowskiego) bernardynów oskarżonych przez prowincjała franciszkanów konwentualnych Kazimierza Biernackiego o nielegalne przyjęcie do swego klasztoru kilku zakonników franciszkańskich; S. doprowadził do umorzenia sprawy, dzięki czemu wzrosła jego popularność w zakonie. W r. 1673 został kustoszem (gwardianem) klasztoru w Poznaniu, a w l. 1674–7 był definitorem i sekretarzem prowincji wielkopolskiej bernardynów. Jako przełożony zasłużył się odbudową kościoła i konwentu poznańskiego po pożarze w r. 1673. Pełniąc obowiązki sekretarza prowincji zakonnej spisywał m.in. „Acta Provinciae Maioris Poloniae Bernardinorum…” za okres rządów prowincjała Franciszka z Warszawy (1674–7). Kustoszem konwentu w Poznaniu był ponownie w l. 1677–80, a w r. 1683 został na trzyletnią kadencję prowincjałem wielkopolskiej prowincji bernardynów. Okazał się dobrym administratorem klasztorów wielkopolskich i obrońcą praw zakonu. Za jego rządów ufundowano nowy klasztor w Ratowie koło Mławy w diec. płockiej (1686), a na kapitule w Kazimierzu Biskupim przyjęto ostatecznie fundację w Kadynach koło Elbląga, zrealizowaną w r. 1684 przez woj. inflanckiego Jana Teodora Schliebena; zakonnicy klasztoru w Kadynach mieli nawracać na katolicyzm tamtejszych protestantów. S. przekazał dla tej fundacji zbiór książek zebranych z innych klasztorów bernardyńskich. Dzięki interwencji S-a podjęto też po długiej przerwie budowę kościoła klasztornego w Łobżenicy nad Kaszubką (dopływem Noteci).

W r. 1686 został S. wybrany na kustosza i kronikarza (chronologa) swojej prowincji zakonnej. Z tego okresu pochodzą spisane przez niego Summaria descriptio status Provinciae Poloniae… (B. Kórn., rkp. 102 k. 110–12v), będące przedstawieniem stanu jednolitej początkowo prowincji polskiej bernardynów w chwili jej podziału w r. 1628, oraz opis konwentów prowincji wielkopolskiej: Descriptio synoptica conventuum Provinciae […] Maioris Poloniae… (B. Kórn., rkp. 102 k. 106–9). S. ponownie zarządzał prowincją zakonną w l. 1693–5, jako wikariusz prowincji wielkopolskiej po śmierci prowincjała Andrzeja Paszczyńskiego. W r. 1694 przyjął fundację klasztoru w Czerniakowie koło Warszawy, zaproponowaną przez marsz. w. kor. Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. W r. 1700, podczas nieobecności prowincjała Poncjana Gawrońskiego, raz jeszcze objął rządy prowincji.

W r. 1692 opublikował S. w Poznaniu Pax religiosa, dzieło będące kompendium przywilejów i egzempcji zakonnych w stosunku do władzy biskupiej. Zaczerpnął je z dekretów Stolicy Apostolskiej, soborów powszechnych oraz orzeczeń kongregacji rzymskich. Inne jego dzieło Speculum religiosum (Tor. 1698) stanowi opracowanie z zakresu teologii ascetycznej a zarazem swego rodzaju poradnik dobrego zakonnika, daje bowiem wskazania nie tylko na temat modlitwy, ślubów zakonnych i karności, oraz przygotowania się na śmierć, ale także pożywienia, przyjmowania gości, urządzania zabaw i sposobów leczenia chorób.

W ostatnich latach życia S. mieszkał w konwencie bernardyńskim w Grodzisku Wpol., gdzie zajmował się nadal pracą pisarską i jako doświadczony prawnik czuwał nad przyjęciem nowych fundacji, m.in. w Gołańczy koło Wągrowca. Mianowany w r. 1698 komisarzem tej fundacji, dzięki dobrej argumentacji prawnej uzyskał zgodę władz archidiecezjalnych w Gnieźnie na osiedlenie się bernardynów w Gołańczy, pomimo przeszkód stawianych przez miejscowego plebana. S. zmarł 20 X 1707, w opinii świętości, w Grodzisku Wpol., podczas panującej w tym mieście epidemii.

 

Rycina z podpisem: Fr. Edel sculpsit, w: Speculum religiosum, Tor. 1698; Fot. w: Murawiec W. F., Bernardyni warszawscy, Kr. 1973; – Estreicher, XVII (Grodzicki); – Enc. Org. (Grodziecki); PSB, II (Biernacki Kazimierz); Słownik polskich pisarzy franciszkańskich, W. 1981; Słown. Pol. Teologów Katol., IV; – Barącz S., Pamiętnik zakonu oo. bernardynów w Polsce, Lw. 1874 s. 204; Golichowski N., Przed nową epoką. Materiały do historii oo. bernardynów w Polsce, Kr. 1899 s. 204; Kantak K., Bernardyni polscy, Lw. 1933 II 180, 228, 289, 326, 332–3, 416, 461; tenże, Franciszkanie polscy, Kr. 1938 II 321; tenże, Kronika bernardynów poznańskich. „Kron. M. Poznania” R. 3: 1925 s. 180, 204; Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, Kalwaria Zebrzydowska 1985 (s. 84, mylne daty kadencji prowincjalskięj); Korytkowski J., Brevis descriptio historico-geographica ecclesiarum Archidioecesis Gnesnensis et Posnaniensis, Gnesnae 1888 s. 62; Nowacki, Dzieje archidiecezji pozn., II; – Arch. Prow. OO. Bernardynów w Kr.: Acta almae Provinciae Maioris Poloniae, 1683–1686, rkp. W-5 s. 79, 143, 145, Golichowski N., Poczet wybitnych bernardynów od XV do XIX wieku włącznie, rkp. s. 103, Teki Bogdalskiego, rkp. RGP-k-35 t. 18 k. 125–6v, t. 49 k. 112; B. Kórn.: Listy S-a (5) do podległych zakonników, rkp. 102 k. 7–8v, 132–5v, 141–3v, 214–15v, 218–19v.

Wiesław Franciszek Murawiec

 

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.