Był głośny już za życia, a po śmierci jego sława jeszcze wzrosła.  W okresie porozbiorowym stał się symbolem mądrości i politycznej dalekowzroczności. Występował w wielu utworach prozatorskich  i scenicznych.  Malowało  go  wielu malarzy w tym Walery Eliasz  i Leon Wyczółkowski. Szczególnie często pojawiał się na obrazach Jana Matejki (m.in. „Stańczyk udający ból zębów”, „Zawieszenie dzwonu Zygmunta”, „Biskup Gamrat ze Stańczykiem”,  „Złoty wiek literatury w XVI w.” )  W dwóch obrazach „Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony” i „Hołd pruski” Mistrz nadał legendarnemu błaznowi własne rysy twarzy.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o Stanisławie Stańczyku znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.