Chociaż większość życia spędził z dala od ojczyzny: w Stanach Zjednoczonych, Belgii, Francji i na dalekich wyprawach naukowych; to zawsze był głęboko z krajem rodzinnym związany i działał na jego rzecz. Podkreślał też swoją polskość, czego manifestacją była zmiana rodowego nazwiska Artzt na Arctowski. Po zakończeniu I wojny światowej opracował Raport o Polsce dla amerykańskiej komisji do spraw Polski, wchodzącej w skład delegacji na paryską konferencję pokojową w 1919 roku. Raport składał się z 14 rozdziałów, ponad 2 tys. stron maszynopisu, ponad 100 map oraz licznych tabeli i wykresów. Dokument ten miał istotne znaczenie dla kształtowania odradzającego się państwa. W okresie międzywojennym pracował w Instytucie Geofizyki i Meteorologii Uniwersytetu Lwowskiego. Na szeroką skalę rozpoczął badania globalnych zmian klimatycznych i stworzył zespół, który prowadził analizy klimatu prawie wszystkich lądów. W sierpniu 1939 roku jako prezydent Międzynarodowej Komisji Zmian Klimatu udał się na kongres Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki do Waszyngtonu. Z powodu wybuchu wojny nie mógł już powrócić do kraju, ale wszystkie swoje oszczędności postanowił przekazać do Polski na Fundusz Obrony Narodowej. Aż do śmierci mieszkał w Stanach Zjednoczonych, ale zgodnie z jego życzeniem,  jego prochy zostały przewiezione do Polski i spoczęły w Warszawie.   Więcej ciekawostek i innych materiałów o Henryku Arctowskim znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.