Po emigracji z Europy trafił do Ameryki Południowej i zajął się budową kolei w Peru. Finansowy krach tego kraju  i wojna z Chile pociągnęły za sobą przewrót polityczny i wygnanie polskiego inzyniera. Schronił się wtedy w Ekwadorze, gdzie kierował pracami mierniczymi i wybudował najdłuższą linię kolejową ze stolicy Quito do portu Guayaquil oraz wiele dróg i mostów. Po siedmiu latach powrócił jednak do Limy, doprowadził do ugody rządu z angielskim konsorcjum Peruvian Corporation, które potem zatrudniało go do końca życia, jako głównego doradcę technicznego. W 1888 r. powołano go na katedrę matematyki uniwersytetu w Limie, a potem wybrano dziekanem wydziału matematyczno-przyrodniczego. Władający płynnie pięcioma językami Polak, słynął z jasności umysłu, uczynności i gościnności.

Więcej informacji o Erneście Malinowskim znajdziesz w jego biogramie oraz na dalszych stronach naszego serwisu