Najważniejsze prace artysty powstały w czasie jego pobytu w Polsce. Po trzydziestu latach pracy w naszym kraju w 1804 r. powrócił jednak do swej rodzinnej Francji. Jego twórczość z ostatniego ćwierćwiecza życia nie jest już jednak tak interesująca, jak okres „polski”. Częściowo wykorzystywał wtedy zgromadzone w Polsce rysunki i szkice, powtarzając wiele tematów. Przygotowywał zespół 100 akwarel i rysunków sepią, przedstawiających typy polskie.  Kontynuował tematykę rodzajową, stając się kronikarzem życia ulic paryskich.  Jego twórczość, dobrze znana i wysoko oceniana w Polsce, jest w jego ojczyźnie znana tylko fragmentarycznie i wycinkowo. Choć więc w opracowaniach francuskich powtarza się przesadne opinie Jerzego  Mycielskiego o nim jako o założycielu polskiej szkoły narodowej malarstwa, to jednak stan znajomości jego twórczości jest znikomy.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Jana Piotra Norblina de la Gourdaine znajdziesz w jego biogramie i na innych stronach naszego serwisu.