Gdy związał się z Rosją i Austrią musiał porozumieć się też z współdziałającą z tymi państwami familią Czartoryskich i formalnie popierał jej plany reform skarbowo-wojskowych, choć nie  zabiegał  o ich realizację. Za poparcie kazał sobie  zapłacić fałszywym wyrokiem trybunału piotrkowskiego, stwierdzającym jego polsko-szlacheckie pochodzenie, dzięki czemu mógł swobodnie kupować dobra w Rzeczypospolitej.  Oddał córkę za mąż Jerzemu Mniszchowi, dzięki czemu umocnił swą pozycję wśród sprzedajnych kreatur z wyższych sfer. Chociaż sprawy w jego ojczyźnie potoczyły się fatalnie, bo została ona najechana przez Prusaków, a jego wykwintna rezydencja spłonęła, jego dobroczyńca król Polski z góry wynagrodził mu straty bogatym starostwem spiskim. On sam powetował sobie zaś ubytki  dochodami z bezwstydnego kupczenia polskimi stanowiskami. Sprzedał m.in. podskarbiostwo koronne Teodorowi Wesslowi, który miał mu ułatwić przekręty na projektowanej dopiero polskiej mennicy. Tu jednak trafiła kosa na kamień. Wessel już  wcześniej wziął łapówkę od fałszerzy żydowsko-pruskich, aby kupić ten urząd i  nielegalne dochody z mennicy trafiły ostatecznie do Żydów i Prusaków, a nie do jego kieszeni.  On sam był jednak powszechnie pomawiany, że fałszuje polską monetę. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów na temat Henryka von Brühla znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.