Jako prezydent Warszawy ten były carski generał starał się  jak mógł  polepszyć życie mieszkańców i stan higieny. Nie tylko budował kanalizację i wodociągi, ale zajął się problemem kompleksowo. Doprowadził do powstania Sekcji Statystycznej Magistratu, mającej za zadanie m.in. rozpoznanie stanu sanitarnego miasta. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Warszawskiego Komitetu Statystycznego. Dwukrotnie przeprowadził spis ludności miasta. Problem zaopatrzenia w żywność podejmowała m.in. na łamach „Kuriera Warszawskiego”. W artykule  W kwestii piwa przedstawił wyniki kontroli jakości tego popularnego trunku. W innej  publikacji  tłumaczył przyczyny drożyzny mięsa wywołane praktykami monopolistycznymi handlujących i proponował sposoby zapobiegania tej  patologii. Aby polepszyć oświetlenie ulic nakazał wprowadzenie mocniejszych  latarni gazowych.  W ciągu pięciu lat jego prezydentury liczba latarni w mieście zwiększyła się ponad dwukrotnie. Po powodzi w 1884 roku zdecydował o regulacji Wisły na jedenastokilometrowym odcinku w górę rzeki. Przyczynił się też do rozwoju urbanistycznego miasta i  powiększenia ilość terenów zielonych na jego obszarze . Powołał komisję, której zadaniem było wyszukanie najlepszego terenu na założenie nowego cmentarza. W rezultacie nabyto tzw. Łyse Góry na Bródnie, gdzie utworzono nowy cmentarz. Aby poprawić standard życia w mieście zaczął tworzyć transport publiczny. Zorganizował konkurs na uruchomienie w Warszawie sieci tramwajów konnych, który wygrało belgijskie Société Générale de Tramways. W 1881 roku uruchomiło  ono pierwsze połączeni. W kolejnych ośmiu latach otwarto kolejnych szesnaście linii tramwajów konnych. Ich uruchomienie spotykało się z powszechnym  uznaniem mieszkańców.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów na temat Sokrata Starynkiewicza znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.