Jedna z jego czterech sióstr była kochanką Augusta II. Jego brat Michał ożenił się z Aurorą Marią, córką naturalną króla. Dzięki bliskim stosunkom z dworem spadały na niego od wczesnej młodości rozliczne łaski. Król mianował go cześnikiem koronnym, a potem podskarbim ziem pruskich.  Utrzymywał też bliskie stosunki z rodziną Czartoryskich, z którymi łączyły go wspólne sprawy majątkowe. Przyjaźń z „familią” opłaciła się mu. Prócz orderu Orła Białego, dzierżaw oraz starostw,  otrzymał też upragnioną laskę nadworną koronną.  Po śmierci Augusta II marszałek znalazł się w jednym obozie z Czartoryskimi przy boku Stanisława Leszczyńskiego. Po upadku Gdańska był nawet więziony, po czym wraz z przywódcami „familii” złożył przysięgę Augustowi III.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów związanych z marszałkiem Franciszkiem Bielińskim znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.