Świtową sławę przyniosły mu książki z pogranicza reportażu i powieści:  „Cesarz” z 1978 roku i „Szachinszach” z 1982. Za wydanie w ZSRR „Cesarza” autor otrzymał 2 tysiące rubli, dzięki którym objechał ogromny rozpadający się kraj. Przebył ponad 60 tysięcy kilometrów, przeprowadził ponad półtora tysiąca rozmów. Tak powstała trzecia najbardziej znana na świecie jego książka „Imperium”, opisująca rozkład Związku Sowieckiego.  "Imperium" zostało przełożone na ponad 20 języków.  Więcej informacji i ciekawostek na temat Ryszarda Kapuścińskiego znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.