Urodził się w Warszawie jako piąte z siedmiorga dzieci w polskiej rodzinie pochodzenia żydowskiego. Jego ojciec handlował papierem i był dobrze prosperującym kupcem. Po pierwszej wojnie światowej interes przestał się jednak kręcić i liczna rodzina popadła w biedę. Doszło do tego, że zajmowała się pędzeniem bimbru, który potem nielegalnie sprzedawała. Józef był bardzo zdolny i dostał darmowe miejsce na Uniwersytecie Warszawskim, ale nie mógł z niego skorzystać, bo musiał zarabiać na życie. Mimo że jego ojciec zawsze marzył, żeby syn skończył studia,  chłopiec musiał iść do szkoły rzemieślniczej i nauczył się przydatnego zawodu elektrotechnika, dzięki czemu mógł świadczyć różne usługi po domach. Ta praca oczywiście nie zaspakajała jego aspiracji. Po całodziennej pracy, uczył się w nocy i udało mu się zdać eksternistycznie maturę. Chodził wieczorami na zajęcia do Wolnej Wszechnicy Polskiej i jej dyplom umożliwił mu pracę asystenta w pracowni radiologicznej. Po kilku latach został zastępcą dyrektora Instytutu Fizyki Atomowej i obronił doktorat z fizyki. Więcej informacji i materiałów o Józefie Rotblacie znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.