Jako członek ugrupowania zwanego Secesją Wiedeńską, zainicjował utworzenie w Krakowie podobnego mu Towarzystwa Artystów Polskich  „Sztuka” i został jego prezesem.  To elitarne grono stawiało sobie za cel m.in. organizowanie wystaw i propagowanie sztuki polskiej zagranicą.  Działał też w wielu innych organizacjach, m.in. w Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz Komitecie Odbudowy Wawelu. Brylował też w życiu towarzysko-kulturalnym miasta. Przyjaciół, znajomych i uczniów często gościł u siebie w domu na wykwintnych obiadach i kolacjach. Bliskie kontakty łączyły go z  malarzami oraz pisarzami. Przyjaźnił się m.in. ze Stanisławem Wyspiańskim i skutecznie zabiegał o powołanie go na docenta malarstwa religijnego.  Był też bywalcem krakowskich restauracji i kawiarni, w których spotykała się krakowska bohema. W lokalu  Jana Michalika przy  Floriańskiej z jego udziałem rozpoczął działalność kabaret „Zielony Balonik”, a kiedy z powodu choroby nie mógł opuszczać domu, próby przedstawień odbywały się u niego. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Jana Grzegorza Stanisławskiego znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.