Od wizyty u grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie rozpoczął młody magnat swą dwuletnią podróż zagraniczną, która zgodnie z ówczesnym zwyczajem   wieńczyła okres jego nauki. Był krótko w Berlinie, skąd pojechał do Augusta II do Drezna, a następnie przez Pragę udał się do Wiednia, gdzie przyjął go na audiencji cesarz. Potem zatrzymał się dłużej w Paryżu, zanim przez Holandię pojechał do Anglii.  Po powrocie do rodzinnego Kodnia oddał się działalności politycznej. Po kliku latach w czasie walki o polską koronę opowiedział się po stronie Stanisława Leszczyńskiego przeciw Augustowi II. Towarzysząc w 1707 roku Leszczyńskiemu w obozie Karola XII pod Lipskiem, przyjmował posła austriackiego, który w imieniu cesarza miał uznać tytuł królewski Stanisława. Po klęsce Karola XII spotkał się jednak z powracającym do Rzeczypospolitej Augustem II i otrzymał od niego amnestię dla „całego domu sapieżyńskiego”.  Potem nadal zajmował się polityką. W czasie przygotowywania do sejmu pacyfikacyjnego był delegatem przeciwników Augusta II, ale cieszył się  zaufaniem obu stron. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Jana Fryderyka Sapiehy szukaj w jego biogramie i na innych stronach naszego serwisu.