Była owocem przelotnego związku króla z warszawską mieszczanką Henriettą z rodziny handlarzy winem. O jej narodzinach ojciec dowiedział się po powrocie do Drezna, ale nie wykazywał zainteresowania losem córki, aż do czasu gdy wyrosła ona na piękną i atrakcyjną pannę. Odszukał ją wtedy i otoczył opieką jej przyrodni brat, który doprowadził do spotkania z ojcem. Panienka spodobała się królowi, który oficjalnie uznał ją za swą córkę,  dał jej tytuł hrabiowski, nowe nazwisko oraz stałą pensję. Zapewnił jej też liczne honory, czołową pozycję na dworze, otoczył przepychem, urządzał dla niej bale, festyny i polowania. Być może usiłował jej wynagrodzić w ten sposób długoletnie zaniedbania, ale jej nagłe wyniesienie i oczarowanie nią króla stały się powodem pikantnych plotek, m. in.zarzucających władcy nie tylko ojcowski stosunek do córki.  Król ofiarował jej też specjalnie dla niej odnowiony i przerobiony pałac Potockich, który nazywany był odtąd pałacem Błękitnym.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o Annie Katarzynie Orzelskiej czytaj w jej biogramie oraz na dalszych stronach naszego serwisu.