Za młodu księżna nie otrzymała gruntownego wykształcenia, uzupełniała je dopiero w dojrzałym wieku, oddając się systematycznie lekturze. Studiowała m.in. dzieła francuskie z zakresu historii i literatury. Wielki kult żywiła dla dramatów Szekspira. Spod jej pióra wyszły poematy wierszem i prozą, a także  kilka popularnych książeczek. Gorąca miłość przyrody, która kierowała księżną przy urządzaniu Powązek i Puław, pchnęła ją też do napisania dziełka „Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów”. Praca ta, przeznaczona zarówno dla zamożnych jak i ubogich, dowodziła, że jej autorka pragnęła by wioski i ich okolice zamieniły się w ogrody i sady, które by uprzyjemniały życie i pracę na wsi. W tym celu autorka podała szereg praktycznych wskazówek dotyczących ogrodnictwa i zakończyła dzieło obszernym „Katalogiem drzew, krzewów, roślin i kwiatów”. Księżna pragnęła poprawy bytu chłopów, zakładała szkółki wiejskie i napisała zbiór wiadomości ważnych dla ludu wiejskiego pt: „Pielgrzym w Dobromilu czyli nauki wiejskie”. Książka ta oprócz modlitw i prawd wiary, zawierała też ujęte w przystępną formę opowiadania historyczne, przeplatane wskazówkami dotyczącymi życia wiejskiego. Wydała też „Książkę do pacierzy dla dzieci wiejskich podczas mszy świętej”, obejmującą między innymi katechizm, modlitwę za ojczyznę, litanię i modlitwę wiejską.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o Elżbiecie (Izabeli) Czartoryskiej z Flemmingów, czytaj w biogramie i na innych stronach naszego serwisu.