Jako czternastolatek został wysłany na naukę do kolegium jezuickiego w Wiedniu.  W czasie ciężkiej choroby miał tam mistyczne doznania, w tym wizję Madonny powierzającej mu Dzieciątko Jezus. Pod wpływem tych duchowych doświadczeń zdecydował się wstąpić do Towarzystwa Jezusowego. W życiu codziennym naśladował styl zakonny:  długo modlił się i medytował, prowadził posty i pokuty. Prowincjał Austrii nie chciał jednak przyjąć go do zakonu bez zgody rodziców. Młodzieniec obawiając się, że ojciec sprzeciwi się jego wstąpieniu do zakonu, potajemnie opuścił Wiedeń. Pieszo przez Górne Niemcy po długiej i wyczerpującej podróży dotarł  do Rzymu, gdzie dopiero przyjęto go do nowicjatu.  Kilka miesięcy po ślubach zakonnych  zapadł na malarię i zmarł. Już  podczas pogrzebu przy jego trumnie gromadziły się wielkie tłumy. Darzono go wielką czcią za uparte dążenie do realizacji powołania i pobożność.  Jego kult szerzyć się będzie potem po całym świecie, a w 1726 roku zostanie on kanonizowany.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o świętym Stanisławie Kostce czytaj w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu