Obecnie jest uważany za koryfeusza polskiego malarstwa, ale za życia różnie bywało. Początkowo był realistą i tworzył pod wpływem Aleksandra Gierymskiego. Bogaty zbieracz dzieł sztuki zobaczył w jego pracowni  nie dokończone jeszcze płótno i zakupił je za znaczną kwotę. Dzięki temu młody artysta mógł zrealizować swoje wielkie marzenie – pojechać do Paryża. Udał się tam razem ze swym przyjacielem Władysławem Podkowińskim, z którym wcześniej dzielił malarską pracownię w Warszawie. W Paryżu na młodym artyście wielkie wrażenie zrobiły dzieła impresjonistów. Pod ich wpływem zmienił natychmiast koncepcję tworzonego właśnie obrazu Targ na kwiaty przed kościołem św. Marii Magdaleny w Paryżu, przemalowując go w „nowym stylu”. Po powrocie do Warszawy zafascynowany impresjonizmem twórca starał się  przenieść go na rodzimy grunt i wystawił w Salonie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych swe obrazy. Prace jego i Podkowińskiego zapoczątkowały burzliwą polemikę krytyków na temat nowego nurtu i spotkały się z niezbyt przychylnym odbiorem. Po obejrzeniu ich  jeden z krytyków doradzał malarzowi wizytę u okulisty. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Józefa Pankiewicza znajdziesz w jego biogramie oraz na dalszych stronach naszego serwisu.