Był artystą malarzem, historykiem, krytykiem sztuki, ale największą i najgorszą  sławę przyniosła mu zbrodnia. Studiował w warszawskiej szkole rysunkowej pod kierunkiem Wojciecha Gersona, a potem malarstwo w Petersburgu i w Paryżu. Był uznawany za bardzo uzdolnionego. Po powrocie do Warszawy w 1896 r. został sprawozdawcą artystycznym „Kuriera Codziennego”. Swoje recenzje z wystaw i rozważania o sztuce ogłaszał też w „Kurierze Warszawskim”, „Tygodniku Ilustrowanym” i „Ziarnie”. Na wystawie  w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych otrzymał złoty medal. Potem wystawiał swe obrazy i nauczał rysunku oraz prowadził wykłady o malarstwie w wielu szkołach. Do wykładów przygotowywał się starannie, sporządzając w muzeach i bibliotekach zagranicznych obszerną dokumentację fotograficzną i opisy dzieł sztuki. Jako jeden z pierwszych w Polsce posługiwał się w swych wykładach przeźroczami.  Był też zamiłowanym taternikiem, malował widoki tatrzańskie, opracował mapę turystyczną Tatr, którą ofiarował Towarzystwu Tatrzańskiemu. Własnym nakładem wydał Atlas do dziejów Polski. Prowadził także działalność polityczną i był członkiem Ligi Narodowej.  W czasie powrotów z wypraw w Tatry przewoził transporty „Przeglądu Wszechpolskiego” i „Polaka”. Za działalność polityczną był aresztowany i przez cztery miesiące więziony w X pawilonie cytadeli warszawskiej.  Od wiosny 1918 r. pracował w Departamencie Sztuki w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, a potem przeszedł do nowo utworzonego Ministerstwa Kultury i Sztuki. Zajmował się tu szkolnictwem artystycznym.  W czasie wojny polsko-radzieckiej pracował w Oddziale II Sztabu Generalnego, skąd ustąpił, aby służyć jako szeregowiec w piechocie i na własne żądanie został wysłany na front. Po wojnie wykładał historię sztuki i przygotował dwie publikacje; Wiedza o sztuce na tle jej dziejów oraz Malarstwo polskie XIX i XX wieku, którą ukończył już w więzieniu, do którego trafił po zamordowaniu pierwszego prezydenta Polski i gdzie oczekiwał na wykonanie wyroku śmierci.  

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o Eligiuszu Niewiadomskim szukaj w jego biogramie i na innych stronach naszego serwisu.