Urodziła się na Ukrainie, jako córka bogatego ziemianina z Podola. W domu odebrała staranne wykształcenie . Jako dziecko odbyła pod opieką matki pierwszą wielką  podróż zagraniczną do Francji, Szwajcarii i Włoch. Mając 11 lat bawiła w Petersburgu, gdzie car Mikołaj I uznał ją za „polską patriotkę”. W wieku 17 lat na życzenie ojca wyszła za mąż za oficera w służbie rosyjskiej księcia Mikołaja Sayn-Wittgensteina. Niecałe 10 miesięcy o ślubie urodziła im się córeczka. Małżeństwo nie było jednak udane i szybko rozpadło się. Po separacji z mężem, poznała w Kijowie koncertującego tam  Franciszka Liszta. Potem zaprosiła wirtuoza  do swojej posiadłości. Pianista zjechał do niej jesienią i pozostał całą zimę. Pod wpływem księżny porzucił karierę pianisty  i zaczął komponować, m.in. symfonię „Dantejską”. Zadedykował jej swoje utwory fortepianowe, które weszły do cyklu „Harmonies poétiques et religieuses” i transkrypcje ukraińskich i polskich pieśni ludowych. Na resztę życia, czyli 40 lat, zostali wielkimi przyjaciółmi i partnerami.  Zamierzali nawet wziąć ze sobą ślub, ale w ostatniej chwili ten plan zawalił się.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o księżnej Karolinie Elżbiecie Sayn-Wittgenstein znajdziesz w jej biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.