Urodził się w Berlinie w rodzinie pochodzenia włoskiego.   W młodości jako „podejrzany” i pozostający bez środków do życia, wydalony został z Wiednia. Przez dekadę pracował w Rosji, gdzie jednak nie znalazł stabilizacji, mimo dużej pracowitości i wysokiego poziomu prac. Założył tam w końcu cukiernię, ale gdy i ta nie przyniosła mu spodziewanych zysków, opuścił imperium carów. Potem mieszkał lat kilka w Warszawie, gdzie uważany był za autorytet, o czym może świadczyć to, że powołano go do jury wystaw artystycznych. Zamówień na portrety miał wiele, szczególnie z kręgów niemieckich i od wyższych wojskowych, ale w nurt polskiego życia artystycznego się nie włączył. Zmarł „tknięty apopleksją” w Dreźnie. Więcej informacji dotyczących Aleksandra Molinari szukaj w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.