Jego ślub  z arcyksiężniczkę Marią  Krystyną, którą od dawna i do końca życia kochał, wydawał się początkiem bajki.  Jego wybranka była  ulubioną córką cesarzowej Marii Teresy, która  ofiarowała  w prezencie ślubnym młodej parze m.in. księstwo cieszyńskie.  Przez piętnaście lat piastował też na Węgrzech godność namiestnika. Młodzi często jeździli na dwór cesarzowej, która córkę i zięcia serdecznie kochała.  Niestety doczekali się tylko jednej córeczki, która zmarła nazajutrz po przyjściu na świat. Zamiast wychowaniem dzieci zajmował się więc  polityką, gospodarką i gromadzeniem dzieł sztuki. Doprowadził m.in. do znacznego rozwoju gospodarczego i wzrostu znaczenia Księstwa Cieszyńskiego w naszej części Europy. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o królewiczu Albrechcie Kazimierzu znajdziesz w jego biogrmie i na dalszych stronach naszego serwisu.