Jego rodzina wywodziła się ponoć od szwedzkiego rajtara Baltazara, który w czasach potopu, wzięty do niewoli, pozostał w Polsce.  Przyszedł na świat jako Stanisław Władysław Rejment, ale już jako autor zmienił kolejność swych imion i zmodyfikował formę nazwiska. Podobnie zmieniał też szczegóły swego życiorysu, więc budzi on wciąż w wielu miejscach wątpliwości. Miał skłonności do konfabulacji i czasem przedstawiał różne wersje tych samych wydarzeń. Ubarwiał często swoje wspomnienia i nie zawsze to co pisał lub mówił było zgodne z prawdą.  Wiadomo, że urodził się we wsi Kobiele Wielkie w guberni piotrkowskiej, gdzie jego ojciec był organistą. Matka pochodziła ze zubożałej szlachty krakowskiej i miała talent do opowiadania, co sam twórca często potem podkreślał. Był szóstym z rzędu dzieckiem, a potem przybyło mu jeszcze czworo młodszego rodzeństwa. Dzieciństwo spędził w Tuszynie, gdzie uczęszczał do jednoklasowej szkoły początkowej. Wobec nauki miał jednak zawsze opory.  Ojciec dawał mu lekcje gry, bo chciał by syn został organistą. Ale i na tej niwie Staś sukcesów nie osiągnął.  Nauka szła mu tak opornie, że nie udało mu się nawet zdać egzaminu wstępnego do gimnazjum. Brak wykształcenia nie przeszkodzi mu potem jednak zdobyć uznania w całej Europie i literackiej Nagrody Nobla. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Władysława Stanisława Reymonta znajdziesz w jego biogramie oraz na dalszych stronach naszego serwisu.