Po sześciu latach spędzonych w komunistycznym więzieniu, kiedy jego komunistyczni towarzysze torturowali go psychicznie i fizycznie, aby zebrać materiały obciążającego go o zbrodnie przeciw komunizmowi, wyszedł na wolność. Przez kolejnych piętnaście lat był członkiem najwyższych władz panującej wciąż partii komunistycznej.   Po objęciu w niej steru przez Władysława Gomułkę został powołany do czynnej służby w Wojsku Polskim i uzyskał stopień generała broni. Został też ministrem obrony narodowej i  posłem.  Pełnił wiele zaszczytnych funkcji państwowych i społecznych, od przewodniczenia Radzie Głównej Przyjaciół Harcerstwa do szefostwa Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy. Wraz z kilkoma wyższymi oficerami, co tydzień odbywał zajęcia jako zaoczny słuchacz Akademii Sztabu Generalnego i obronił tam ściśle tajną pracę dyplomową pt. Podstawowe problemy ludowej obronności. Realizacją proponowanych w niej rozwiązań stała się uchwalona z jego inicjatywy ustawa o powszechnym obowiązku obrony PRL.  Jej autor szczycił się już wtedy najwyższym stopniem wojskowym. W 1963 roku nadano mu jako ostatniej dotąd osobie w naszym kraju rangę marszałka Polski. 

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Mariana Spychalskiego szukaj w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.