Był autorem wielu popularnych kantat i pieśni, komponowanych do tekstów wybitnych polskich autorów, m. in. Jana Kochanowskiego, Zygmunta Krasińskiego i  Cypriana Kamila Norwida. Jednak najbardziej zasłynął jako autor muzyki do "Roty" Marii Konopnickiej. Skomponowaną przez niego pieśń po raz pierwszy wykonano 15 lipca 1910 roku w Krakowie w czasie manifestacji patriotycznej z okazji odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego, który ufundował Ignacy Jan Paderewski dla upamiętnienia 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem.  Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku pieśń ta była kandydatką, obok "Mazurka Dąbrowskiego", do roli hymnu narodowego. W 2016 roku przypadała 70. rocznica śmierci, a w 2017 r. – 140. rocznica urodzin kompozytora. W związku z tym Sejm ustanowił go patronem 2016 roku, podkreślając szczególne znaczenie jego twórczości muzycznej dla umacniania polskości. Więcej materiałów o Feliksie Nowowiejskim znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.