Pierwszy prezydent odrodzonej Polski miał obywatelstwo szwajcarskie i mieszkał w tym alpejskim kraju przez ponad 30 lat, czyli przez większość swego życia. To w tym kraju zdobył pozycję i międzynarodowe uznanie, projektując tam linie kolejowe i elektrownie wodne. Pochodził ze żmudzkiej szlachty, która kultywowała polskie tradycje. Urodził się w Telszach, które po I wojnie światowej stały się częścią Republiki Litewskiej.  Potem uczył się w gimnazjum w Lipawie na Łotwie, a studia zaczął w Petersburgu.  Jego brat Stanisław, który uważał się za Polaka,  po wojnie światowej został obywatelem Republiki Litewskiej, członkiem tymczasowego litewskiego parlamentu i sygnatariuszem aktu niepodległości Litwy. On sam przyjechał do Polski dopiero w 1919 roku, trzy lata przed tym jak został wybrany prezydentem  i zginął tragiczną śmiercią. Więcej informacji o życiu i działalności Gabriela Narutowicza, oraz ciekawostki i materiały z nim związane znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.