Żadne dzieło literackie XVII wieku nie doczekało się tylu wydań co jego Pamiętnik. Opublikowany przez Edwarda Raczyńskiego w 1836 roku zdobył on szybko wielkie uznanie.  Pamiętnik doczekał się tłumaczeń na: francuski, niemiecki, angielski i czeski, a  we fragmentach też na duński. Cenili go wysoko romantycy: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński. Słowacki wprowadził nawet jego postać do tragedii Mazepa. Pod silnym wrażeniem Pamiętnika pozostawał Henryk Sienkiewicz, który w okresie pisania trylogii nie rozstawał się z jego dziełem. Przez chwilę  po opublikowaniu Pamiętnika podnoszono nawet wątpliwości, czy w ogóle autor jest postacią historyczną, ale publikowane potem materiały archiwalne rozwiały wątpliwości w tej mierze. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Jana Chryzostoma Paska szukaj w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.