Przez dwa wieki funkcjonowało obok siebie kilka sprzecznych wersji na temat miejsca i daty narodzin bohatera Polski i Stanów Zjednoczonych. Podawano jakoby urodził się np. w Winiarach lub na Podolu, padały daty 1746 albo 1748 rok. Dopiero w końcu XX wieku odnaleziono zapisy dotyczące chrztu, które zachowały się w archiwum kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. Według nich bohater urodził się w 1745 roku w Warszawie, a sam chrzest odbył się 6 marca w jego rodzinym domu  przy Nowym Świecie.  Ochrzcił go misjonarz Krzysztof Faltz. Dziecko miało trzy pary rodziców chrzestnych: w pierwszej parze byli Stanisław Poniatowski, wojewoda mazowiecki z Marią Zofią Czartoryską, wojewodziną ruską, w drugiej – Kazimierz Rudzieński, kasztelan czerski, pradziad niemowlęcia, z Eleonorą Moniką Czartoryską, podkanclerzyną litewską a w trzeciej Tomasz Zieliński, podkomorzy łomżyński z Ludwiką Marią Poniatowską, wojewodzianką mazowiecką. Chłopcu nadano imiona Kazimierz Michał Wacław Wiktor, ale używał on potem wyłącznie pierwszego imienia. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Kazimierza Pułaskiego  szukaj w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.