Sławny hetman kozacki Mazepa był człowiekiem wykształcony, znał łacinę, francuski i włoski. Posiadał wielką bibliotekę. Pisał wiersze. Jego listy miłosne do Motrii Koczubejówny stanowią zabytek piśmiennictwa ukraińskiego. Pisał po ukraińsku z licznymi polonizmami. Opiekował się Akademią Mohylańską w Kijowie. Dzięki jego staraniom i za jego pieniądze powstał nowy jej budynek. Wzniósł też liczne cerkwie i monastery w stylu  „baroku kozackiego”.  Z jego czasów pochodzi  w większości, obecny kształt Soboru Mądrości Bożej w Kijowie oraz  Cerkiew Nadbramna Świętej Trójcy i inne obiekty wchodzące w skład Ławry Peczerskiej.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów na temat hetmana Jana (Iwana) Mazepy znajdziesz w jego naukowym biogramie i na innych stronach naszego serwisu.