"Posiada fenomenalną łatwość pisania i jest niezwykle płodnym. Pisze we wszystkich porach dnia i nocy z równą swobodą: nowele, wiersze, artykuły polemiczne, humoreski, recenzye, studya, powieści, a nawet komedye. Wielka część jego produkcyi literackiej robi jednak wrażenie roboty na urząd, fabrykowanej w szlafroku i pantoflach.” – tak sportretował go Antoni Chołoniewski w książce pt; „Nieśmiertelni; fotografie literatów lwowskich” wydanej w 1898 roku. Autor stwierdza, że  był on  "uniwersalnym redaktorem: redagował pisma polityczne, literackie, urzędnicze, dla dzieci, dla kobiet itd."   I bez wątpienia był on twórcą  niezwykle pracowitym i wszechstronnym. Swe utwory wierszem i prozą ogłaszał w dziesiątkach tytułów głównie w prasie lwowskiej,  krakowskiej i warszawskiej,  ale i w „Dzienniku Poznańskim” czy petersburskim „Kraju”. Zasłynął też jako autor utworów okolicznościowych deklamowanych podczas różnych uroczystości i ogłaszanych potem w druku. Część swoich wierszy wydał w zbiorkach poezji, ale jeszcze większe uznanie i poczytność znalazły jego drobne utwory prozą. Z upodobaniem sięgał w nich do wydarzeń z życia codziennego. Pisał też dłuższe utwory beletrystyczne. Był autorem kilkunastu sztuk.  Podstawą jego utrzymania było jednak dziennikarstwo. Pracował m. in. w redakcjach „Dziennika Polskiego”, „Myśli”, „Świata”, „Słowa Polskiego”,  czy agencji prasowej Wiedeńskie Biuro Korespondencyjne.  Przez dekadę był  naczelnym „Gazety Lwowskiej”,  redagując też dodawany do niej „Przewodnik Naukowy i Literacki”.  Zajmował się też tłumaczeniami.  Dokonał  licznych przekładów, m.in. wierszy, szkiców, powieści, dramatów, w tym trzech sztuk  W. Szekspira.  Pisał też dla dzieci i współpracował z czasopismem „Mały Światek”. Był współautorem wielokrotnie wznawianych podręczników: „Pierwsze czytania dla szkół powszechnych”.  Ogłosił obszerną pracę dla nauczycieli „Pan Tadeusz. Rozbiór szczegółowy”. Interesował się także muzyką: skomponował kilka utworów oraz pisał i tłumaczył libretta operowe. Przez pewien czas zajmował się nawet spirytyzmem i zamierzał wydawać pismo poświęcone duchom.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o Stanisławie Rossowskim znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.