Próbując wyjaśnić przyczyny upadku Polski i rozbiorów, Jan Matejko namalował swój pierwszy wielki obraz historyczny Kazanie Skargi. Pokazał na nim natchnionego proroka jako gromiącego wady sprawców przyszłego upadku Rzeczypospolitej.  Obraz, wystawiony w maju 1864 r., odniósł pełny sukces i został zakupiony przez Maurycego Potockiego za 10 000 guldenów. Ten sukces przyśpieszył zawarcie małżeństwa przez Matejkę z Teodorą Giebułtowską. W marcu następnego roku Kazanie Skargi zostało wysłane na wystawę do Paryża. Mimo że autor był tam zupełnym nowicjuszem a temat jego obrazu był dla Francuzów nie bardzo zrozumiały, wzbudził wielkie zainteresowanie i zdobył uznanie krytyków.  Płótno odznaczono złotym medalem.

Więcej informacji, ciekawostek  i materiałów na temat życia i działalności Jana Alojzego Matejki szukaj w biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.