Pisarz zmarł niespodziewanie na atak serca. Jego pogrzeb zgromadził w Warszawie tłumy wielbicieli jego twórczości i przerodził się w wielką manisfestację. Pisarz został pochowany na cmentarzu Powązkowskim, a na jego grobowcu,  wzniesionym według projektu Stanisława Jackowskiego, umieszczono lapidarną inskrypcję „Serce serc”, która pozostanie na zawsze w świadomości wszystkich Polaków.   Więcej ciekawostek i materiałów dotyczących Aleksandra Glowackiego, piszącego pod pseudonimem Bolesław Prus, znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.