Najbardziej tajemniczym dziełem tego twórcy  była „Historia przyszłości” (fran. „L'histoire d'avenir”), która nigdy nie została ukończona ani opublikowana.  Zachowało się z tego dzieła jedynie kilka kart oraz relacje przyjaciół autora. „Historia przyszłości”  była  pisana częściowo po polsku, częściowo po francusku. Autor pracował ponoc nad tym monumentalnym dziełem kilkanaście  lat, w Petrsburgu, Dreźnie i Paryżu. Powstało wiele wersji tej pracy, ale  rękopisy zaginęły lub zostały zniszczone przez samego autora, bo obawiał się on, że ich publikacja zaszkodzi sprawie polskiej.  Informacji o „Historii przyszłości” dostarczają jedynie zapiski i korespondencja przyjaciół poety.  Najwcześniejsza wersja „Historii przyszłości”  miała być  opowieścią  o czasach  triumfu techniki,  upadku moralnego Europy, a także o jej uratowaniu przez kobiety przed najazdem Chińczyków. Utwór kończył się opisem nawiązania przez ludzi kontaktu z innymi cywilizacjami. Kolejne wersje miały  ponoć charakter traktatów historycznych, publicystyki, bądź historii alternatywnych z elementami humoru, groteski i  antyutopii.   Utwór, chociaż znany tylko z drobnych fragmentów i relacji z drugiej ręki, wskazuje na zmysł profetyczny autora, który już w pierwszej połowie XIX wieku prognozował wiele przełomowych wynalazków takich, jak statki powietrzne, urządzenia do transmisji obrazu, czy systemy numerycznej ewidencji mieszkańców.  

W naszym serwisie znajdziesz wiele innych informacji, ciekawostek i materiałów na temat Adama Mickiewicza i jego twórczości.