Jeden z największych łajdaków w historii Rzeczpospolitej był też właścicielem jedynego w swoim czasie warszawskiego mostu. W 1774 r. sejm przyjął złożoną przez Adama Ponińskiego ofertę wystawienia mostu łyżwowego na Wiśle. Został on oddany do użytku 8 X 1775 r. Opierał się na płaskodennych łodziach, które po staropolsku nazywano łyżwami, a jego nawierzchnię stanowiły bale drewniane ułożone obok siebie. Most był rozbierany na zimę i na nowo stawiany wiosną. W zamian za jego wybudowanie Poniński uzyskał prawo pobierania mostowego przez 10 lat, co przedłużono potem do 12 lat. Po tym okresie, korzystając nadal z podatku mostowego, miał wnosić do skarbu państwa 50 000 zł rocznie.   Most przetrwał dwadzieścia lat. W listopadzie 1794 roku po rzezi Pragi przez Rosjan na rozkaz naczelnika postania Tomasza Wawrzeckiego został spalony, aby opóźnić przedostanie się wroga na lewy brzeg Wisły.

Więcej informacji i ciekawostek o Adamie Ponińskim herbu Łodzia czytaj w jego biogramie oraz na dalszych stronach naszego serwisu.