Pozostawił wiele listów i pism, ale tradycja przypisuje mu też autorstwo kilku modlitw konfederackich, a przede wszystkim wierszowanej Wieszczby dla Polski albo inaczej Proroctwa księdza Marka.  Literatura otoczyła jego postać barwną legendą, ale był on przez różnych twórców traktowany w sposób diametralnie sprzeczny. Współcześni, którzy się z nim bezpośrednio zetknęli, wyrażali się o nim raczej życzliwie lub powściągliwie, inni z dużym sceptycyzmem, a niektórzy pisarze oświecenia traktowali go wręcz wrogo. Przeciwnie pisarze romantyczni, na których ta niezwykła postać  wywarła ogromny wpływ, przedstawiali go  w glorii  mistycznego bohatera. Pierwszy wprowadził ją do literatury pięknej Goszczyński, a po nim Mickiewicz, Rzewuski, Słowacki. Potem pisało o nim jeszcze liczne grono innych twórców, a czym więcej poświęcano mu uwagi,  tym trudniej było go  jednoznacznie ocenić. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o księdzu Marku Jandołowiczu znajdziesz w jego biogramie oraz na dalszych stronach naszego serwisu.