Na czele wojsk koronnych ruszył tłumić konfederację barską. Chętnie przyjął dowództwo wraz z rublami, kiedy król zdecydował się połączyć pułki polskie z wojskami rosyjskimi i stłumić bunt.  Oddziały polskie nie wzięły bezpośredniego udziału w szturmie na Bar, ale on poprowadził na miasto żołnierzy rosyjskich.  Po zdobyciu Baru ruszył na Ukrainę z ekspedycją karną na tamtejszych rozbójników. Rozciągnął też kordon pikiet nad Dniestrem, za którym schronili się konfederacji. Próbował porwać zdradą ich szefów. Poza dokonaniami na polu walki zajmował się też wielką polityką. Króla pouczał listownie, że na miłość Polaków nie warto liczyć, a lepiej ich trzymać krótko i twardo. Na wyścigi z Adamem Ponińskim planował konfederację rusofilską. Uważał, że Polskę można uśmierzyć pod wyłącznym protektoratem Rosji. Zaraz po zamachu na króla zalecał  mu  związek z Rosją jako jedyny sposób ratowania kraju i tronu. Uczestniczył wraz z wojskami rosyjskimi w zajmowaniu Wawelu, a potem przejmował z rąk Rosjan dla króla twierdzę częstochowską. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących  Franciszka Ksawerego Branickiego szukaj w jego biogramie oraz na dalszych stronach naszego serwisu.