Był jedną z najbarwniejszych postaci swych czasów. Bogacz, światowiec, awanturnik i skazaniec, który omal nie zgnił w więzieniu. Za sprawą afer miłosnych dostał się w taparapaty, a potem dzięki miłości zdołał się z nich wydostać.  Był jedynym synem magnackiego małżeństwa.  Rodzice wychowywali go według wskazówek Stanisława Konarskiego. Potem kształcił się w Collegium Nobilium i  w założonej przez Stanisława Leszczyńskiego lunevillskiej akademii wojskowej. Na zwieńczenie edukacji odbywał podróż po Europie. Hulaszczy tryb życia i szybko rosnące długi sprawiły, że rodzina musiała pośpiesznie ściągnąć go do kraju. Tu ojciec przekazał mu starostwo kazimierskie. Został też pułkownikiem w regimencie w Kamieńcu Podolskim i wziął udział w wyprawie na hajdamaków, przyczyniając  się do rozbicia watażki Iwana Czupryny.  Potem otrzymał własną chorągiew i szlify generał-majora wojsk koronnych. Jednak w końcu 1757 roku na czele dwóch setek ludzi porwał dworkę swej własnej matki, 17-letnią Annę Wyleżyńską. Od ojca i stryja wykradł broń, żywność i pieniądze, po czym uciekł za granicę i zgłosił się do służby w wojsku pruskim.  Brał udział w bitwach na terenie Śląska i Czech, jednak urażony wrócił do Polski i zaczął napadać na przeznaczone dla Prusaków transporty. Ojciec uzyskał od króla zezwolenie na schwytanie go i osądzenie.  W połowie 1759 roku wojska koronne uwięziły rozbójnika wraz z jego bandą. Przed sądem wojskowym oskarżono go o dezercję i samowolne przyjęcie obcej służby, rabowanie kupców i spowodowanie śmierci jednego z nich. Za karę wydalono go z wojska, pozbawiono funkcji i stopni oraz skazano na dożywotnią twierdzę. Czterech członków sądu na 14 głosowało nawet za karą śmierci. Ojciec wyjednał jednak złagodzenie wyroku dla syna do 15 lat więzienia. Skazańca trzymano m.in. w twierdzy Munkacz, a potem w Budzie. W czasie przechadzek poznał wtedy i rozkochał w sobie 18-letnią Annę Marię, córkę marszałka polnego i komendanta twierdzy Andrzeja Hadika, który podjął w Wiedniu starania o jego uwolnienie. W 1765 roku awanturnik odzyskał wolność i  poślubił młodą Hadikównę. Po powrocie do kraju stał się po śmierci ojca posiadaczem wielkiej  fortuny.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o Jerzym Marcinie Lubomirskim znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.