Po zabójstwie namiestnika Galicji  i ucieczce z więzienia działał w ukraińskich środowiskach socjalistycznych zagranicą.  Po wybuchu pierwszej wojny światowej agitował na rzecz sprawy ukraińskiej wśród lewicy w Szwecji. Jako korespondent jednej z tamtejszych gazet wyjechał do Austro-Węgier, gdzie namawiano go do dywersji w USA na rzecz państw centralnych. On odmówił, ale do Stanów Zjednoczonych pojechał. Związał się tam z ukraińską sekcją Socialist Party of America. Działał na rzez I Sejmu Ukraińskiego w Ameryce i kierował powołaną na nim organizacją Federacija Ukrajinśka. Wydawał też ukraińskie pisma. W 1918 roku skierował list do prezydenta Wilsona wzywający do poparcia sprawy ukraińskiej i protestujący przeciw przyznaniu Galicji Wschodniej Polsce. Nawoływał do walki o Ukrainę, niezależną od Rosji i Polski.  W 1928 roku złożył jednak pierwszą wizytę w ZSRR. Związał się z Ukrajinśkim Robitniczym Sojuzem i został członkiem komitetu redakcyjnego „Narodnej Voli”. Zwalczał nacjonalistów ukraińskich z pozycji socjaldemokratycznych. W 1940 roku wziął udział w Kongresie Ukraińskim w Waszyngtonie, na którym środowiska lewicowe utworzyły Ukrainian Congress Committee of America. Po II wojnie światowej na zaproszenie władz komunistycznych wielokrotnie przyjeżdżał do ZSRR.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Iwana Andrija Myrosława Siczynśkijego znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.