Był pierwszym Europejczykiem, który zdobył Moskwę i tym, który okupował ją najdłużej.  Po świetnym zwycięstwie w lipcu 1610 roku nad potężną armią rosyjską pod Kłuszynem hetman ruszył na pozostawioną bez obrony Moskwę i zajął ją bez walki, bo mieszkańcy sami otworzyli przed nim bramy i wydali mu cara Wasyla Szujskiego. Tym sposobem hetman na dwa lata zajął stolicę carów. Był zwolennikiem unii między Polską a Moskwą i podpisał z bojarami układ, mocą którego królewicz Władysław, syn króla Zygmunta III Wazy,  został ogłoszony carem Rosji. Do Warszawy na obrady sejmu 29 października 1611 roku uroczyście sprowadził znamienitych jeńców; zdetronizowanego cara i jego dwóch braci: Dymitra, dowódcę sił rosyjsko-szwedzkich w bitwie pod Kłuszynem i Iwana. Hetman odbył wjazd tryumfalny przez Krakowskie Przedmieście na Zamek Królewski wioząc ze sobą uwięzionych Szujskich, Michaiła Szeina i patriarchę moskiewskiego i całej Rusi Filareta. Szujscy musieli złożyć hołd królowi Zygmuntowi III i królewiczowi Władysławowi. Akt ten został w jednej z XVII-wiecznych relacji określony jako „sławny, wielki i nigdy w Polsce nie widziany”. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o hetmanie Stanisławie Żółkiewskim i innych sławnych wodzach znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.