Z prawej strony między końmi widoczny Mariusz Zaruski.

Fotografia z lat 1914-1917.