Jeden z żołnierzy zakłada wicepremierowi Wielkiej Brytanii Clementowi Attleemu (2. z lewej) brytyjski ćwiczebny hełm kauczukowy. Widoczny także m.in. dowódca Brygady, płk Stanisław Sosabowski (1. z prawej).