Żołnierze podczas ćwiczenia strzelania z moździerza. Fotografia wykonana w latach 1942-1944.